Over Aukje van de Vorstenbosch

Ik werk op het gebied van bewustzijnsgroei en waarnemingsvermogen. Dat doe ik als energetisch en systemisch coach en opleider. Met behulp van o.a. mijn intuïtieve waarneming beschrijf ik verbanden, bewegingen en ontwikkelprocessen in woorden en beelden waardoor meer helderheid en ruimte ontstaat in situaties en vraagstukken.

In feite werkt deze manier van vertalen van informatie op basis van het trainen van innerlijke stilte. Hoe stiller je bent van binnen, hoe ruimer al je zintuigen 360 graden om je heen informatie kunnen ontvangen. In die ruimte om je heen kun je een energetisch gesprek voeren met iemand. Dit heeft niets te maken met voorspellen of het beter weten voor een ander maar alles met het gebruiken van je sensitiviteit om woorden te geven aan hetgeen de ander eigenlijk allang weet over zichzelf maar nog niet kan verwoorden of in een zinvolle context kan plaatsen. Door het verwoorden van die informatie, wordt het meer waar en durf je meer mee te bewegen met de ontwikkelingen in je leven.

Deze manier van ‘kijken’ en ‘meer durven zien’ kan een enorme versnelling opleveren bij het diagnosticeren van allerlei vraagstukken. Ik richt me op informatie lagen die normaliter buiten ons dagelijkse blikveld vallen. De technieken die ik gebruik zijn zeer  geschikt voor de complexiteit van organisaties en op momenten wanneer vele belangen tegelijk afgewogen worden zoals tijdens reorganisaties, strategische keuzes, investeringsrondes, het opstellen van uitgangsproposities en het wijzigen van (directie)teams en keyposities. Daarnaast ondersteun ik ondernemers die toe zijn aan een versnelling van hun (persoonlijke) groei en opschaling van hun organisatie.

Sinds 2006 voer ik praktijk waarin ik zakelijke, persoonlijke en relationele vraagstukken bekijk en toelicht.

Sinds 2017 geef ik les in energetische waarnemingstechnieken. In september 2023 start weer een nieuwe groep met de opleiding ‘Energetisch Waarnemen voor Professionals’.

Door je bewustzijn te ontwikkelen en gebruik te maken van je innerlijke zintuigen en aangeboren intuïtie leer je om je cognitieve, analytische vermogen te verrijken met energetische waarneming en om voorbij weerstand, trauma, defensie en angst, mogelijkheden aan te reiken aan jezelf en anderen.

Ervaringen van anderen

golden circel mini

Mijn (huidige) persoonlijke blik op spiritualiteit; het kunnen horen en verwoorden van waarheid en kracht in iedere ziel. Dit perspectief helpt me om bij iedereen, in alle ontwikkelingsstadia de liefde van de ziel te herkennen. Vanuit je spiritualiteit wil je graag en met liefde bijdragen aan het leven. Spiritualiteit krijgt waarde als we onze waarde innerlijk kunnen herkennen en deze inzetten om een concrete bijdrage te leveren aan het leven, hier en nu.

Dat lukt steeds beter als we genezen van innerlijke remmingen, trauma’s, zelfkritiek en van behoefte aan toestemming en verlangen naar erkenning van de (onpersoonlijke) buitenwereld (status). Als we onszelf leren kennen in wie en wat we allemaal zijn en onszelf daarin kunnen valideren. Als we een totaler beeld over onszelf leren ontwikkelen.

Naast 15 jaar voor diverse grote en kleine organisaties te hebben gewerkt, heb ik me altijd verdiept in diverse energetische technieken, uitingsvormen en talen. Ik bied mensen ondersteuning bij hun bewustzijnsontwikkeling aan de hand van energetische consulten en opleiding. Soms is het nodig dat je je innerlijke landschap in kaart brengt, zodat je weer zin en doorzettingsvermogen krijgt om stappen te zetten en beperkende (schijn)zekerheden los te laten.

Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd in Arbeids- & Organisatiepsychologie en Communicatiewetenschap. Parallel aan mijn studie begon ik met zes jaar opleiding door Agnes Geveke en heb ik een erkenning als AVN astroloog ontvangen. Via de astrologie heb ik een variëteit aan energie bewegingen leren onderscheiden en verwoorden. Aansluitend ben ik ruim zes jaar opgeleid door Margriet van Bentem in het steeds verder verfijnen van mijn innerlijke zintuigen en intuïtie. Met behulp van deze zintuigen kan iedereen energetische informatievelden leren waarnemen en leren om deze te vertalen in woorden en beelden. Recenter heb ik een aantal jaren de lessen gevolgd van Chief Dancing Thunder op het gebied van licht en de abstractieniveaus van licht. Daarnaast heb ik trainingen gevolgd op het gebied van lichaamsbewustzijn, ‘presence’, de historie van het collectieve bewustzijn, trauma healing en verschillende artistieke methoden om energie in kaart te brengen.