Organisatie diagnostiek

Je pad kennen wordt veelal geassocieerd met het gevoel dat elke actie klopt en je in dezelfde richting leidt, dat weerstanden en twijfels makkelijk overwonnen worden of zelfs verdwijnen en dat je zo min mogelijk de-tours lijkt te maken. Bovendien voel je ondertussen sterk de bijdrage aan je persoonlijke groei wat je dapper maakt. Dat je bezig bent om jezelf in je volle potentie te leren kennen. Alsof het zowel innerlijk als uiterlijk klopt wat je doet! Voor iedereen voelt deze staat van ‘zijn’ anders maar meestal voelt het ook alsof je bijdrage voor een groter belang is dan dat van jou alleen.

Zoals jij en ik graag op ons eigen ‘pad’ komen, en liefst zo snel mogelijk, zo is het ook met organisaties. Sommige organisaties lukt dit maar vele worstelen. Maar enkele organisaties krijgen het voor elkaar om zichzelf in hun volle potentie te manifesteren. Alsof ze, al dan niet per ongeluk, op hun pad terecht zijn gekomen en het lukt om daarop te blijven. Zonder veel verlies van resources en onnodige omwegen.

Met behulp van intuitieve waarneming ben je in staat om heel snel en betekenisvol naar de grote en kleine lijnen in een organisatie te kijken en daardoor woord en beeld te geven aan ‘het pad’ van je organisatie zodat je anderen sneller kunt samenbrengen en op een lijn kunt krijgen.

Het bestuderen van ogenschijnlijk losstaande organisatievraagstukken of onderdelen in het systeem met behulp van intuïtieve waarneming voegt een heel nieuwe laag van informatie toe aan bestaande diagnostische technieken zoals data verzameling en analyse. Het is een non-lineaire manier van waarnemen en via je intuïtie ben je in staat om in enorm grote hoeveelheden informatie een dwarsdoorsnede te maken die je met ongekende snelheid bij de essentie van een probleem kan brengen. Je intuïtie kan je bewust maken van heel voor de hand liggende maar tot dan toe ongeziene opties, knelpunten, weerstanden en kansen.

Een landschapsbeschrijving van de organisatie geeft een heel helder, compact overzicht van de fase van ontwikkeling van een organisatie en de medewerkers en processen die als eerste aandacht behoeven om met minimaal energieverlies naar een volgende fase te komen.