Nieuwe vormen

Een reading is een intieme ervaring met jezelf. Een ervaring die je niet licht vergeet omdat je de onvoorwaardelijke liefde en aanmoediging van je ziel voelt voor je menselijke groei, moed, dralen, lijden en vreugde. Een reading is vaak heel waardevol en geruststellend omdat je je gezien voelt op een heel complete manier, zoals je het zelf niet onder woorden zou kunnen brengen. Misverstanden worden gecorrigeerd, groei wordt bevestigd, lijden krijgt context of processen worden geïllustreerd.

Ik gun iedereen met enige regelmaat een energetische reading en daarnaast de mogelijkheid om deze taal te leren spreken zodat je innerlijke (en uiterlijke) dialoog verruimt en verzacht.

Voor mij is nu het moment aangebroken dat ik nieuwe vormen wil ontwikkelen voor mijn readingkwaliteiten. Concreet betekent dit dat ik de wachtlijst ophef en iedereen doorverwijs. Ik bied per heden alleen nog readingen aan aan mijn leerlingen.

Als je als mens wil groeien moet je zorgen dat je ruimte schept in je leven. Dat geldt nu ook voor mij. Na ruim 3000 readingen wil ik mezelf voor onbepaalde tijd vrij maken voor mijn eigen groei en andere toepassingen ontwikkelen voor mijn vaardigheden en ervaringen als reader.

De afgelopen jaren ben ik veel bezig geweest met het bestuderen van zogenaamde collectieve energievelden en het aanstaande bewustzijn dat we leren ‘bemensen’. Ons menselijke bewustzijn is deze jaren sterk aan het uitbreiden, wat maakt dat we steeds meer consequenties van ons (on)bewuste handelen doorzien. Onze mentale, emotionele, fysieke en spirituele vermogens groeien daardoor mee. Nieuw bewustzijn heeft nieuwe vormen nodig om in te ‘landen’. Ons groeiende menselijke bewustzijn vraagt om systemen, modellen en structuren die meer complexiteit en beweging toelaten. De paradox van structuren die meer ruimte bieden aan zowel onderlinge verbinding als continue verandering. De tijdelijkheid van de verbinding neemt toe waardoor de onderlinge uitwisseling van informatie toeneemt en het gevoel van versnelling ontstaat. Ieder mens moet leren door het leven te navigeren op meerdere snelheden. Daardoor groeien we gezamenlijk van een externe waarheid die we valideren door ‘meerderheidsdenken’ naar een paradigma van ‘gelijktijdigheid’, waarin we de collectieve intelligentie ontsluiten door de optelsom van perspectieven. Hoe meer perspectieven we leren samenvoegen, hoe groter het deel van de werkelijkheid dat we bewust kunnen waarnemen. Overal in de maatschappij zien we voorbeelden van deze bewustzijnsverruiming en dit zal nog lange tijd doorzetten. Het leren lezen en vertalen van energetische informatie ondersteunt dit proces en doet recht aan de werkelijkheid zoals deze continue evolueert. Niet de sociaal wenselijke werkelijkheid maar de energetisch correcte werkelijkheid. Energetische informatie begrijpen geeft houvast in tijden van verandering.

Ik ga mezelf meer toeleggen op het lesgeven en het begeleiden van vormgevers die energetische vaardigheden direct in hun praktische werkelijkheid kunnen, willen en durven inzetten. We gaan het onderwijsaanbod uitbreiden en er komen lesmodules speciaal voor ondernemers, bouwers, ontwerpers en ‘beslissers’. Ook zullen we een deel van het huidige onderwijs laagdrempelig ontsluiten via online kanalen.

Onderstaand een aantal suggesties voor readers  &  healers bij wie je in goede handen bent:

(Opgeleid door Margriet van Bentem)

(Opgeleid door o.a. mij)