Zakelijke energievelden vertalen

Op 11 juni en 25 juni 2022 geef ik weer de Module Business Energetics.

In contact met je eigen ziel wil je je potentie leren kennen en waarmaken. Niet volgens de normen van de wereld maar door je eigen innerlijke motivatie te volgen. Dit geldt ook voor waardevolle organisaties. Zij zullen, net als mensen, hun potentie kunnen waarmaken via groei in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Zodra je het contact met jezelf en je ziel herstelt, neemt je behoefte aan schoonheid, liefde, innerlijke waarheid en verfijning toe. Je krijgt meer en meer behoefte aan de mooie dingen van het leven die je bekrachtigen en voeden; kunst, muziek, innerlijke verstilling, esthetiek en waarachtig menselijk contact.

Je relatie met de buitenwereld ontwikkelt dan langzaam maar zeker richting afstemming op en waardering van onderlinge verschillen. Je interactie met de buitenwereld vindt steeds meer plaats vanuit gelijkwaardigheid en precisie. Je legt allereerst verantwoording af aan jezelf i.p.v. anderen iets te verwijten of ze op te hemelen. Vanuit deze plek in jezelf kun je vrijgevig worden en je potentie tot ontwikkeling brengen. Dat lukt niet zolang je nog aan het overleven bent of je onmachtig voelt om je eigen leven richting te geven. Er zijn qua bewustzijn, parallellen tussen persoonlijke & ziels ontwikkeling en de groeifases van organisaties.

Inwijdingen

Om toegang tot deze zelfbewuste plek in jezelf te krijgen, zijn meerdere zgn. inwijdingen nodig. Inwijdingen zijn groei ervaringen, bedoeld om je te introduceren in een volgend krachtenveld waar andere wetmatigheden en verantwoordelijkheden gelden. Inwijdingen geven je toegang tot ruimere niveaus in helderheid, sensitiviteit, kracht, en inspiratie. Dit zijn universele lagen van ons menselijk bewustzijn en die gelden voor alles en iedereen; individuele mensen, groepen, organisaties en tijdsgewrichten. Sommige kinderen worden met een zgn. ‘hoog’ aanvangsniveau geboren; een grote herkenning voor esthetiek, wijsheid of liefde, maar ook zij zullen zich op elke laag van bewustzijn moeten leren handhaven. Je moet immers de harde omstandigheden kennen om ze te ontwijken en je verfijnde en kwetsbare zielenkwaliteiten te beschermen.

Inwijdingen in bewustzijn of bewustzijnsgroei is zoiets als de innerlijke krachtopbouw die plaatsvindt wanneer je naar een volgende laag van bewustzijn beweegt. Met innerlijke krachtopbouw bedoel ik niet het polijsten van de persoonlijkheid, gedrag, status of machtsvertoon. Het is een innerlijke verruiming waarin perspectieven náást elkaar kunnen bestaan. De lagen van bewustzijn bestaan nl. gelijktijdig en ook onafhankelijk van ons. Deze lagen zijn vergelijkbaar met de energetische weersomstandigheden waarmee iets of iemand interacteert of juist niet. Ze gelden daarom ook voor bedrijven.

Je krijgt dergelijke weersomstandigheden; conflict, schuring, verwarring en verdoving, verleiding, kansen, liefde, giften etc., aan de lopende band aangeboden en jouw bewustzijn, of meesterschap, bepaalt wanneer je er wel of niet op ingaat. Soms ten goede, soms ten nadele van jezelf. Dit geldt dus ook voor de zoete kant van het leven die je uitnodigt tot groei maar dat onderwerp verdient een eigen blog ;). De mate waarin je herkent waar je doorheen gaat en waarin je gelijktijdig de ruimte rondóm je ervaring stabiel kunt houden, is gerelateerd aan je bewustzijn. Dit maakt dat je intuïtie boven chantage of manipulatie kunt verkiezen. Of innerlijke belangen boven uiterlijke belangen kunt plaatsen. Daarvoor heb je een steeds gelaagder bewustzijn nodig, eg. inwijdingen. Dit gelaagde bewustzijn kun je niet zomaar overdragen aan anderen. Iedereen legt deze weg zelf af, op eigen tempo en va eigen leeromstandigheden.

Zakelijke Energie vertalen

Jaren geleden, toen ik net begon met het vertalen van zakelijke energievelden voor bedrijven, ondernemers en CEO’s, kreeg ik na een reading regelmatig de vraag of ik de woorden kon herformuleren zodat de aanwezige de informatie kon gebruiken in gesprek met een leidinggevenden of personeel. Hij of zij verwachtte blijkbaar niet dat deze open zouden staan voor energetische informatie.

“Nee”, zei ik dan vaak. “Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het niveau van begrip bij de anderen waarmee je hierover in gesprek gaat. Jij kan dat alleen zelf. Elk gesprek opnieuw dat je hierover voert.” Toen begreep ik nog niet waarom ik een innerlijke weigering voelde om deze aanpassing te doen. Het voelde alsof ik daarmee de oorspronkelijkheid van de informatie tekort deed of mijn cliënt zou beschermen tegen onbegrip van anderen. (Het beschermen van jezelf en anderen verdient ook een heel eigen blog ;)).

Inmiddels weet ik dat het te maken heeft met de inwijdingen die iemand doormaakt of heeft doorgemaakt. Er komt voor iedere ziel een moment dat het bestaan van energetische informatie en energievelden de normaalste zaak van de wereld is en dan is de tijd, of beter, het persoonlijk bewustzijn, rijp om het energetisch perspectief toe te voegen aan persoonlijke en zakelijke keuzes. (Het zielsbewustzijn is áltijd rijp voor deze informatie, immers, de ziel communiceert via energetische informatie en de zintuigen die hierop afstemmen.)

Zelf zakelijke informatie leren ‘lezen’

We leven op dit moment in een evolutionaire fase waarin talloze mensen deze energetische stap maken en gemaakt hebben. Ze zijn zich in hoog tempo aan het bekwamen en ontwikkelen daarbij hun taalgebruik, hun keuzecriteria, prioriteiten en hun energetische vaardigheden. Deze mensen werken in onze bedrijven en organisaties. Ze worden als het ware over-qualified op het gebied van bewustzijn en moeten deze kwaliteiten in hun werkomgeving vaak ontkennen omdat er (nog) geen gemeenschappelijk begrip en taal is. De energetische ontwikkeling houden we echter niet meer tegen en daarmee groeit de noodzaak om ook zakelijk gezien ons gedeelde energetisch bewustzijn te ontwikkelen.

Energetische informatie maakt situaties transparanter en dat heeft voor- en nadelen. Illusies, bedrog, belangenverstrengeling, misverstanden, incompleetheid en macht kunnen sneller doorzien worden. Een energetisch perspectief geeft zakelijk gezien een extra lens of dimensie:

 • Een completer, meer gelaagd en daarmee ruimer beeld van de zichtbare realiteit.
  Compleetheid geeft de kans om op meerdere niveaus van een organisatie congruent beleid te voeren.
 • Prioriteiten herkennen.
  Daarmee een minder voor de hand liggende volgorde herkennen die gemakkelijker is en minder weerstand oproept.
 • Energie blokkades herkennen op het ontstaansniveau.
  Wanneer iets op het primaire niveau verdwijnt, lossen secundaire problemen op als sneeuw voor de zon en bespaar je jezelf en je organisatie heel veel kostbare energie en resources.
 • Aanstaande risico’s tijdig te herkennen.
  Manipulatie, vleierij en chantage ontstaan wanneer er angst heerst voor verlies van zekerheid en stabiliteit. Wanneer deze angst verdwijnt, is er ook geen ruimte voor verwarring en schijnoplossingen.

Bovenstaande kan in de praktijk confronterend zijn en onwerkbaar voelen als het de status quo bedreigt. Het bevordert immers snelheid en effectiviteit van handelen. Daarom komt deze informatie pas van pas wanneer de ontvanger ‘de achterkant’ van de realiteit ook te weten wil komen i.p.v. afwijst als onzin of fantasie. M.a.w. pas op het moment dat energetische informatie innerlijk veilig is en niet verdraaid wordt, wordt deze werkelijk bruikbaar. En op dat moment hoeven de woorden niet meer aangepast te worden want de ontvanger herkent de inhoud ook woordeloos.

Ik geloof daarom niet in het aanpassen van woorden omwille van het comfort van iemand die niet aanwezig is bij de overdracht. De taal die nodig is om de energetische informatie over te dragen is slechts dienend en niet leidend. De taal past zichzelf aan, aan de aanwezige ontvangers wiens hoogste bewustzijn gediend wordt. Zodra je de verkregen informatie  zou aanpassen vanuit je eigen interpretatie van andermans niveau, dan verlies je de essentie en daarmee de kracht. Je zal de ander maar onderschatten en hem of haar te kort doen met je aanpassing…

Bedrijven functioneren op een bepaald bevattingsniveau en zijn daarmee aantrekkelijk voor een bepaalde groep mensen. Deze mensen ontmoeten elkaar op het bewustzijnsniveau van de organisatie, met bijbehorende spelregels en codes. Zodra een bedrijf als geheel een groeistap ‘moet’ maken naar een volgend bewustzijnsniveau, zal i.i.g de gehele directie deze stap ook persoonlijk hebben doorgemaakt en geïntegreerd om de organisatie in de volgende fase te kunnen dragen en beschermen. Dit lukt vaker niet dan wel en dan zie je dat mensen in de gehele organisatie ‘lostrillen’ en hun eigen, persoonlijke groeisnelheid vervolgen. Het personeelsverloop neemt dan toe en de chaos leidt niet tot een hoger niveau van harmonie en orde. Elke organisatie heeft, net als een mens, een innerlijke potentie en groeimotivatie die gul, wijs en harmonieus kan samenwerken met een leefomgeving. De kunst is om die te blijven herkennen en steeds weer keuzes te durven maken die congruent zijn met deze purpose.

Mijn uitnodiging naar iedereen is om je te bekwamen in het vertalen van originele energetische informatie, persoonlijk of zakelijk, onafhankelijk van de mogelijke ontvangers die je nog tegenkomt in je leven en hun bevattingsniveau.

Als je wilt deelnemen aan de Module Business Energetics, dan kun je je interesse melden via mail: info@aukjevandevorstenbosch.com

Je ontvangt dan van ons verdere informatie en de materialen die we tijdens de bijeenkomsten zullen gebruiken. We werken daarnaast met jouw eigen vraagstukken zodat je de werking van je energetische waarneming direct kunt herkennen in je eigen omgeving. Neem ook even contact op als je nog geen enkele ervaring hebt met energetisch waarnemen, maar wel graag zou willen deelnemen.