Module Business Energetics


Hoe werk je met energie binnen de context van organisaties?


golden circel mini

Alles wat we doen, denken en voelen creëert een zichtbaar of onzichtbaar gevolg. Hoe klein ook, het bevat de kwaliteit van onze eigen individuele energie. Al is het maar omdat we daardoor iets anders niet initiëren, verwachten of beëindigen. Wat op individueel niveau geldt, geldt ook op groeps-, sociaal, collectief niveau.

Zienswijzen, machtsconcentraties, zakelijke zelfreflectie, overtuigingen, systeem obstructies en krachtvelden bepalen de keuzeruimte voor werknemers. Hoe meer helderheid over deze kaders, hoe meer interne vrijheid om te verbeteren, te veranderen en te groeien.

golden circel mini

Voor wie

De module is bedoeld voor deelnemers die minimaal het eerste jaar van de opleiding Energetisch Waarnemen hebben afgerond of ruime ervaring hebben met het energetisch bekijken van de interactie tussen twee of meer informatievelden.

Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf met enig gemak in een heldere staat van bewustzijn kunnen brengen én houden. Een staat van bewustzijn waarin de energetische informatie zichzelf kan tonen.

Wat leer je

 • Energie in teams bekijken en verwoorden. Welke energie is teveel of te weinig aanwezig om maximale effectiviteit te bereiken.
 • Verwoorden van de meest oorspronkelijke potentie van een organisatie, de purpose.
 • Bekijken hoe een vacature of functieprofiel geformuleerd kan worden om aan te sluiten bij de oorspronkelijke potentie van de organisatie.
 • Risico’s en mogelijkheden bekijken tussen vacature en kandidaat. Kandidaten worden blootgesteld aan een bestaand krachtenveld en in de wisselwerking daarmee, ontstaan nieuwe mogelijkheden en herhaling van oude patronen.
 • Bekijken hoe het huidige energieveld van de organisatie zich op de meest logische en weerstandsloze wijze zou willen organiseren. Dit is te vertalen naar strategische keuzes en mogelijke scenario’s die aansluiten bij natuurlijke groei in het juiste tempo.
 • Team samenstelling en (ontbrekende) kwaliteiten en rollen.
 • Relaties tussen de organisatie, klanten en leveranciers en de ongebruikte mogelijkheden tussen partijen.
 • Conflicthantering en routes naar het oplossen en ontstijgen van een conflict.
 • De invloed van tijd op een groei-route.
 • etc. etc.

 

Wat is het

Een kennismaking met de werking van verschillende soorten energieën (informatievelden) en de vormkracht die deze hebben op onze waarneembare realiteit. We leren complexe energievelden te interviewen, vergelijkbaar met kennismaken met een nieuw persoon. Om te voorkomen dat je denkt dat je concrete gebeurtenissen kunt voorspellen, is het belangrijk om de werking van de factor tijd te leren kennen.

Het is de bedoeling dat je zelf scenario’s en praktijksituaties kent om in te brengen. We kunnen immers niet werken met fictieve energievelden, dan zie je niets van waarde.

Het is een misverstand dat disharmonie en conflict binnen een organisatie noodzakelijk zijn voor mooie resultaten. Ook voor organisaties geldt dat dynamische harmonie zelfvertrouwen bevordert en kracht opbouwt om een passende weg te herkennen die het welzijn van álle betrokkenen bevordert. Vergelijkbaar met zelfbewustzijn en congruentie tussen hoofd en hart bij een individu.

 

Wat is het niet

Deze module is niet geschikt als je interesse vooral uitgaat naar individuele prestaties, al dan niet in een zakelijke context. In dat geval kun je beter starten met een Introductie Energetisch Waarnemen (10 juni 2023) of vanaf september 2023 de Opleiding Energetisch Waarnemen.

Deze module Business Energetics richt zich exclusief op het leren waarnemen en vertalen van grote energetische structuren in zakelijke contexten.

 

Praktische informatie

 • De module bestaat uit 4 lesdagen (we plannen deze module op basis van getoonde interesse)

   • incl. koffie, thee, snack, lunch.
   • Lesmaterialen
   • Audio-opnamen
 • Locatie: Anna Haen te Abcoude.
 • De dag wordt volledig verzorgd door Anna Haen Catering
 • We starten stipt om 10u en eindigen rond 17u. Je bent welkom voor koffie vanaf 9.30u
 • Op het terrein is voldoende gratis parkeergelegenheid.
 • Deze module kost €1799,-  excl. btw

 

Voor Vragen of inschrijvingen: