Simplificeren en Prioriteren

Energetisch waarnemen is een manier van waarnemen die informatie in ruimer perspectief plaatst. Het is een manier van kijken naar beschikbare informatie, de content, inclusief de context van de informatie. Alsof je het beeld van een plant ziet inclusief het ecosysteem, de seizoenen en de leefregels die binnen dat systeem van invloed zijn op de ‘wording’ van deze plant. Alles tegelijkertijd; de tijd verdwijnt en alle informatie is gelijktijdig waarneembaar).

Het is onmogelijk om een beeld van een plant inclusief ecosysteem en onderlinge leefregels, compleet te verwoorden. Overal waar je kijkt, zie je steeds iets nieuws. Of meer details. Of nieuwe alternatieven of perspectieven. Iets wat dood lijkt, blijkt een seizoen later weer te leven. Iets wat giftig lijkt, blijkt noodzakelijk voor het evenwicht in het geheel. Er is een eindeloze variatie aan keuzes, mogelijkheden en effecten.

*Energetische informatie is het geheel aan bekende en onbekende data zoals o.a. gevoelens, motivaties, intenties, sociale codes, aannames, gedrag, alternatieven, onderlinge relaties en perspectieven.


Simplificeren

Onze menselijke realiteit is natuurlijk ook zo’n onnoemelijk complex ecosysteem, met korte en lange termijn cycli, interacties en processen. Dat allemaal tegelijk waarnemen is ondoenlijk. Ons intellect is daarom gespecialiseerd in sorteren, reduceren, deduceren, opbergen, samenvatten en concluderen zodat een enigszins overzichtelijk beeld van de realiteit ontstaat; een versimpelde versie van de oorspronkelijke totaliteit. Ieder mens heeft de keuze om zijn wereld meer of minder te versimpelen en meer of minder informatie toe te laten. Dat doe je van jongs af aan op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

De paradox is hoe meer je leert over een bepaald onderwerp, hoe meer complexiteit ervan je leert simplificeren. Wanneer je dan in een gesprek een leek wil informeren over ‘jouw’ onderwerp, dan simplificeer je naar gelang het bevattingsvermogen van je luisteraar. Hoe meer je weet, hoe meer manieren je hebt om iets te simplificeren.

Door scholing en ervaring trainen we ons intellect in methoden van simplificeren. Iedereen doet dat in de verschillende rollen die hij of zij heeft. M.a.w. door de realiteit te simplificeren ontstaat niet een meer eenvoudige realiteit maar een complex netwerk aan manieren om de werkelijkheid uit te leggen aan jezelf of iemand met minder kennis van het onderwerp.

Je intellect selecteert en interpreteert. Daarom is het ook zo moeilijk om een wederzijds voedend gesprek te voeren met iemand die minder kennis van zaken heeft of wiens interpretatiekader sterk afwijkt. Hij of zij heeft minder data als back-up tijdens een betoog of past andere selectiecriteria toe op dezelfde data.

Hoeveel je ergens ook vanaf weet, het blijft hoe dan ook een reductie of subset van het totaal en het totaal aan datapunten dat op elk moment van leren beschikbaar voor je was. Bernardo Kastrup heeft hierover een heel begrijpelijk interview gegeven aan NRC. 


Energetisch waarnemen

In mijn vak beweeg je je aandacht in omgekeerde richting. Je gaat als het ware terug in de tijd en weer toevoegen wat je eerder hebt weggelaten tijdens het reductie proces. Daarvoor moet je je aandacht verder en verder verruimen. Je beweegt je via een staat van bewustzijn of diepte van concentratie naar een punt waarop die informatie nog beschikbaar was en nog niet teruggebracht tot een overzicht of uitgangspunt. Dat klinkt alsof je terug in de tijd gaat maar in feite ga je terug naar fases van informatievergaring vóórdat je systeem en intellect informatie ging selecteren, negeren, concluderen en samenvatten.

Om dit te kunnen moet je zgn. bevattingsvermogen groeien om al die informatie tegelijkertijd toe te laten. Je beweegt met je aandacht als het ware terug langs de denkbeeldige lijn van reductie naar het moment waarop de informatie nog niet of minder gecomprimeerd was (we hebben het hier qua tijd over fracties van seconden). Het moment waarop nog geen conclusies, opvattingen of meningen gevormd waren. Het moment waarop besloten werd om iets wel of niet door te laten gaan naar de volgende ronde. Het moment waarop de keuzecriteria toegepast werden en de meest geschikte informatie geselecteerd werd.

Er bestaat veel ongeloof hierover….

 • Is die informatie er dan nog?
 • Waar is die informatie gebleven?
 • Waar lag die informatie opgeslagen al die tijd?
 • Hoever terug in de tijd kun je die informatie nog vinden?
 • Of ronduit: “Dat kan niet, weg is weg!”

Om überhaupt terug te kunnen gaan langs deze ‘lijn van reductie’, zul je de juiste staat van bewustzijn of concentratie moeten leren kennen en verlengen. Zo kom je steeds meer te weten, meer te zien, ook details,  sie het niet tot de samenvatting en conclusies hebben gehaald. Je gaat als het ware terug naar de compleetheid van een database waarin alle ruwe data nog beschikbaar is en alle mogelijke perspectieven nog aanwezig zijn.

We weten al dat hoofd niets anders doet dan de hele dag, dan reduceren, samenvatten, comprimeren, kantelen en zoeken om zo een bepaalde vorm van voorspelbaarheid te creëren. Het is dit dus dat is het allemaal niet. Je hoofd ONDERSCHEID; waarin verschilt het van elkaar en waarin is het gelijk? Waarin is het anders of hetzelfde.


Prioriteren

Wanneer je via verschillende niveaus van diepe concentratie (en ontspanning) langs de tijdlijn terug beweegt, kom je momenten tegen waarop beide kanten van een conclusie nog beschikbaar waren; alle oorzaken en alle mogelijke gevolgen waren nog één geheel en vormden samen een thema. Door je bewustzijn te trainen kun je terug naar de heelheid van het thema. Bijvoorbeeld een thema als angst; een nogal groot thema in deze tijd. Angst is een zinvolle reflex van je zenuwstelsel. Het pikt complexe informatie uit de omgeving op waarvan een deel bekend en een deel onbekend. Hoe groter het deel onbekend, hoe groter de angst reflex. Maar ook… hoe negatiever de bekende informatie wordt gelabeled door het intellect, hoe groter de angst reflex. Angst zorgt ervoor dat je de hoeveelheid nieuwe ervaringen beperkt. Door angst ga je iets uit de weg. Ofwel door de omgeving te controleren ofwel door jezelf te verwijderen uit de omgeving. Echte angst geeft je meestal maar twee opties tot handelen terwijl er in werkelijkheid veel meer variatie mogelijk is. Oude angst geeft je ook in nieuwe situaties vaak maar twee opties terwijl je inmiddels rijper, bekwamer en stabieler bent als mens.

Het verschil tussen prioriteren en simplificeren is belangrijk tijdens een energetische waarneming.

Wanneer je de volledige informatie weer tot je beschikking kunt krijgen, via meditatie of andere vormen van bewustzijnsverandering, kun je vanuit de compleetheid een andere route nemen naar een andere conclusie of andere mening.  Een route die meeweegt wat je in tussentijd hebt geleerd. Je reageert dan niet meer vanuit een reflex maar vanuit wat je in de tussentijd hebt toegevoegd aan jezelf.

 • Nu je ouder bent, kun je rustiger met een traumatisch moment omgaan dan toen je klein was.
 • Nu je ouder bent, kun je op meer facetten invloed uitoefenen dan toe je klein was.
 • Nu je ouder bent, ben je minder afhankelijk van je omgeving en of ze je wel leuk vinden (al denken velen daar anders over).
 • Nu je ouder bent kun je zowel gevoel als verstand raadplegen alvorens te besluiten

Kortom, door je bewustzijn te trainen, kun je de ooit beschikbare informatie terugvorderen en anders prioriteren. Je krijg dan zoiets als: “Met de ogen van nu, zou ik mezelf nu aanraden om met meer vertrouwen dit pad in te gaan, meer risico te nemen of dit perspectief toe te voegen aan mijn mogelijkheden.

In readingen kom ik vaak de volgende behoeften tegen bij cliënten:

 • “Ik ben wetenschappelijk georiënteerd én ik sta spiritualiteit toe in mijn leven.”
 • “Ik heb anderen nodig én ik wil weten wie ik ben zonder de invloed van anderen op ik moet zijn voor hen.”
 • “Ik ben bang voor intimiteit want anderen hadden niet altijd mijn belang voor ogen én ik wil intimiteit leren kennen.”
 • “Leugentjes om bestwil waren altijd mijn redding én ik wil weten hoe maximaal betrouwbaar ik durf te zijn.”
 • “Ik ben heel gevoelig en toe aan iets anders maar ik durf niet te vertrouwen op de richting die mijn gevoel aangeeft.”
 • “Ik wil weten wat mijn pad is én niet kwijt raken wat ik reeds heb opgebouwd.”

Die laatste hoor ik vaak; “Ik wil mijn baan, status, huwelijk, huis, comfort, opvattingen, vriendschappen etc. niet riskeren maar het voed me niet. Ik voel me benauwd in mijn huidige leven en voel dat iets in mij nog tot leven wil komen maar ik wil mijn zekerheden echt niet loslaten.”

Dit is het punt dat je terugmoet naar de tekentafel en onderzoeken welke afslagen je in het leven hebt genomen en welke keuzecriteria daarbij hoorden. Terug in de tijd en onderzoeken wat je daar hebt laten liggen, genegeerd of als minder belangwekkend hebt bestempeld. Er zijn in ieders leven periodes dat bestaanszekerheid het wint van hartsverlangen. En er zijn in ieders levens periodes waarin dat andersom geldt.

Omdat je op je huidige leeftijd bekwamer bent en meer complexe besluiten kunt nemen dan toen je eerder de beschikbare informatie selecteerde, kun je in diepe concentratie terug naar het ‘vergeten materiaal’ en nieuwe conclusies trekken. Conclusies die meer ruimte laten voor wat je nog wil toevoegen. Als het ware herschrijf je daarmee je eerdere mogelijkheden en verzacht je de pijn die nog in je lichaam zit uit de tijd dat je die keuzes niet had.

Zo werkt trauma healing. Zo werkt in je kracht komen. Zo werkt ruimte innemen. Zo werkt zichtbaar worden. Zo werkt je gevoel volgen. Zo werkt kortom je eigen weg vinden en ook moeilijke keuzes durven te maken. Eigenlijk alles wat met persoonlijke effectiviteit te maken heeft, steunt op de menselijke mogelijkheid om met de beschikbare informatie een andere keuze te maken en steeds rijpere keuzecriteria op te stellen. En dat kan als je van jezelf de aangeboden informatie opnieuw mag beoordelen.

Opleiding

Op 24 september start het Basisjaar van de opleiding Energetisch Waarnemen.
Een Overzicht van de lesdata vind je hier.

Er zijn nog twee plekken voor degenen die zichzelf een ruimer perspectief op zichzelf en de wereld gunnen en willen onderzoeken hoe dat eruit zou kunnen zien.

Aanmelden of je interesse kenbaar maken, kan door een mail te sturen naar: info@aukjevandevorstenbosch.com.