De andere kant hoort er ook bij

Zoals zovelen worstel ik met de maatschappelijke ontwikkelingen en bewegingen. Het raakt me en ik zie mensen zuchten van angst, weerstand, rebellie of apathie. Vaak roept hun geweten hen onophoudelijk op om zich uit te spreken maar de behoefte om de zaken niet te verergeren weerhoudt hen ervan. Ook maak ik aan de lopende band mee dat iemand zegt: “Het is eigenlijk niets voor mij om zo fel te reageren.”

Afgelopen anderhalf jaar heb ik vele readingen en healingen gedaan, alleen en met anderen, om de maatschappelijke bewegingen te verhelderen en bespreekbaar te kunnen maken. We keken naar wat er speelt in de praktische lagen, in de emotionele lagen, in de systemische lagen en op spirituele niveaus. Tijdens dergelijke sessies kwamen een paar onderwerpen steeds naar voren. De belangrijkste lijkt het leren overbruggen van tegendelen; op persoonlijk, interpersoonlijk en collectief niveau. Hoe meer innerlijke conflicten je herkent en verdraagt, hoe minder snel je door anderen in de war raakt. Je bouwt op deze manier innerlijke reflectieruimte op waarin tegendelen kunnen bestaan en niet ontkent worden of buiten jezelf geprojecteerd. Zo leer je steeds meer in je midden te blijven zonder naar een van de vele polariteiten geslingerd te worden.

Klinkt makkelijk, is het niet.

In deze context is het de bedoeling dat je leert om je eigen innerlijke conflicten te identificeren én te waarderen. Dat je de ongewenste mening van de ander als missing piece leert herkennen in het totaal aan mogelijke perspectieven en meer algemeen, dat je steeds op zoek gaat naar het (nog) ontbrekende deel.

Dat betekent niet dat je de andere mening slechts herkent en gedoogd maar dat je je verdiept in het deel dat buiten jouw zicht valt. Het deel dat (nog) geen onderdeel is van jouw bewuste opvatting, perspectief, paradigma of zelfbeeld. Dat verdiepen doe je niet zodat je de andere mening kunt gedogen maar omwille van het zien van de overkoepeling tussen twee ogenschijnlijke tegendelen. Pas dan krijgt iedereen de vrijheid om zijn of haar zogenaamde zelf te zijn zonder anderen van zich te vervreemden.

In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat je je verdiept in bijvoorbeeld ontkenners (van welke crisis dan ook) om de aanvullende waarde van dat perspectief toe te voegen aan je eigen perspectief. Of je verdiept je in het standpunt waarmee je het hardgrondig oneens bent net zolang tot je het niet alleen gedoogd maar zelfs waardeert omdat het je beeld completer maakt.

In het volgende artikel licht ik toe hoe dat kan met behulp van Energetisch Waarnemen.

Opleiding

Op 24 september start het Basisjaar van de opleiding Energetisch Waarnemen.
Een Overzicht van de lesdata vind je hier.

Er zijn nog twee plekken voor degenen die zichzelf een ruimer perspectief op zichzelf en de wereld gunnen en willen onderzoeken hoe dat eruit zou kunnen zien.

Aanmelden of interesse kenbaar maken, kan door een mail te sturen naar: info@aukjevandevorstenbosch.com.