3-jarige opleiding

Opleiding Energetisch Waarnemen voor professionals

-SEPTEMBER 2023


Soms heb je een nieuw begin nodig om je weer te verbinden met je eigen waarheid. Misschien heb je afgelopen jaar ervaren als een uitnodiging tot groei, verandering of een afronding van een levensfase. Alsof de energie ergens vanaf viel en verdween in de leegte. Het leek misschien ineens niet meer zo zinvol; je carrière, een belangrijke relatie, je zienswijze of je drive. Maar weten dat je het oude niet meer wil, is iets anders dan duidelijkheid over het nieuwe. Zulke vragen leven diep van binnen en vragen afstemming op je zgn. ‘innerlijke zintuigen’ en vertrouwen in je intuïtie. Veel mensen die hun intuïtie leren gebruiken, ervaren deze informatie als superieur aan alle andere informatiestromen die we tot onze beschikking hebben.

Het potentiële bereik van je innerlijke zintuigen is veel ruimer dan je dagelijkse, extern gerichte zintuigen waarmee je de wereld om je heen hebt leren waarnemen. Je zou je innerlijke zintuigen kunnen samenvatten onder ‘intuïtie’ maar dan doe je jezelf, en anderen, eigenlijk te kort. Innerlijke zintuigen zijn subtiel en communiceren in de stilte, met jou alleen.

Het domein waar je verstand de subtiliteit en onderlinge verbondenheid van het bestaan leert begrijpen is in ons westerse wereldbeeld onderontwikkeld. We hebben er weinig taal en begrip voor in ons collectieve denken. Het hele gebied van intuïtieve waarneming,  of intuïtieve zintuigen, is voor veel mensen heel mystiek en onbekend en vooral ongetraind. Intuïtie wordt bijvoorbeeld vaak gelijkgeschakeld aan ‘voorspellen’ en ‘om risico’s te vermijden’. Het is echter veel, veel meer dan dat! Het trainen van je intuïtieve waarneming biedt oneindig meer toepassingen dan alleen risico management.

golden circel mini

In het eerste jaar van de opleiding ‘Energetisch Waarnemen’ leg je de basis voor het waarnemen van energetische informatie op menselijk niveau, met jezelf als uitgangspunt. Je leert onderscheid te maken tussen je aandacht, je waarneming en je bewustzijn. Op die manier leer je navigeren met dit aangeboren ‘gereedschap’. Een van de belangrijkste vaardigheden hiervoor is het leren – en durven – stellen van vragen tijdens het waarnemen van energetische informatie.

Energetische informatie is informatie die deels buiten het spectrum van je normale, dagelijkse zintuigen waarneembaar is en die iedereen sowieso al opneemt en integreert met andere waarnemingen. Door training kan veel meer energie bewust gemaakt worden en zo ontstaat via beelden, metaforen, symbolen, kleuren, geluiden, gevoelens of ideeën een rijker en completer beeld van de werkelijkheid.

Je kunt energie (uitstraling) van alle materie en non-materie zoals ervaringen, systemen en relaties, leren bekijken (readen) met je innerlijke zintuigen (helder weten, zien, horen, voelen etc.). Dit brengt je in contact met diep inzicht en ‘weten dat het waar is’. Iedereen kan leren om zijn of haar concentratie en focus te trainen en deze momenten van helderheid te verlengen en te onderzoeken.

Je leert in dit eerste jaar om je te richten op diverse energetische (informatie) lagen in jezelf en anderen en deze te vertalen naar je cognitieve begrip en je dagelijkse bewustzijn. Op die manier leer je heel snel je intuïtieve indrukken – zonder schaamte – te verwoorden in begrijpelijke taal.

 • De wendbaarheid van meerdere intelligentievormen gebruiken om diverse perspectieven parallel waar te nemen
 • Het náást elkaar plaatsen en ervaren van verschillende waarheidslagen
 • De informatie in de zeven voornaamste menselijke bewustzijnslagen waarnemen
 • Ontdekken hoe je je innerlijke zintuigen kunt gebruiken en trainen
 • Het leren waarnemen van de gelaagdheid van informatie
 • Het leren waarnemen en vertalen van essentiële informatie via kleuren, bewegingen, beelden en geluiden
 • Verandering van perspectief door visualisatie, verbeelding en ‘reizen’ in plaats, tijd- en cultuurbewustzijn

Let op: Procesbegeleiding is een nieuw onderdeel van het basisjaar
Soms heb je even extra ondersteuning nodig om via de relatie met een ander tot inzicht te komen. Dat is geen readen maar wel ontzettend belangrijk. Procesbegeleiding is daarom van harte aan te raden. De procesbegeleiding als onderdeel van dit traject houdt in dat je in de weken tussen de lesdagen een plek hebt waar je met elkaar werkt aan het verwoorden en hanteren van hetgeen tijdens de lessen in jou wordt aangeraakt. Deze begeleiding wordt gedaan door Anne-Marie Delfgaauw, een stevig opgeleide en ervaren therapeutisch coach. Anne-Marie is bekend met het lesmateriaal en stemt haar bijeenkomsten daar steeds op af. Ze is stabiel, betrouwbaar en heeft een fijngevoelige afstemming op emotionele details. Tijdens 9 online sessies geeft zij in groepsverband verdiepende ruimte aan persoonlijke processen en gevoelservaringen. Dit is belangrijk voor het verhelderen van een stevige innerlijke basis  en een betrouwbare relatie met jezelf.

golden circel mini

Toelating

 • Toelating op basis van telefonische kennismaking (hiervoor plannen we voor lesjaar 2023-2024 afspraken in april of juni) en ik wil je (ooit) een keer gezien hebben voor een energetische reading of tijdens deelname aan een introductiedag.
 • Theorie en literatuur zijn op universitair & hbo niveau en deels Engelstalig.
 • Ervaring met zelfonderzoek, presence, reflectie, therapeutische en psychologische kennis is van grote waarde.
 • Leeftijd vanaf ±30 jaar of na overleg.

golden circel mini

Overige informatie

 • De opleiding wordt door mijzelf gegeven.
 • Na ieder lesjaar besluit je, in overleg, of je ook het volgende jaar van de training wil volgen.
 • De voertaal en literatuur is Nederlands. Literatuursuggesties kunnen ook Engelstalig zijn.
 • Een lesjaar bestaat uit 9 lesdagen, aanbevolen literatuur en huiswerk oefeningen. Af en toe zijn er extra, facultatieve les- of oefendagen tegen bijbetaling.
 • Lesdagen van deze opleiding zijn voornamelijk op vrijdagen (link naar het rooster).
 • De kosten van het basisjaar bedragen €2195,- excl. btw.
  Deze prijs is voor het hele programma, inclusief lesmateriaal, maar exclusief de procesbegeleiding door Anne-Marie Delfgaauw.
 • De factuur voor de procesbegeleiding (€337,50 excl BTW) ontvang je van Anne-Marie zelf. Je kunt ervoor kiezen om af te zien van het onderdeel procesbegeleiding (en uiteraard ontvang je hiervoor dan ook geen factuur). Ik ga er vanuit dat je dan een eigen zgn. ondersteunende practice hebt of opbouwt waarin of waarmee je jezelf ondersteunt.
 • De locatie is het prachtige Freeland Farm te Nigtevecht, goed bereikbaar met de auto en op ±15 min. lopen vanaf de bushalte.
  Klik hier voor een impressie van een lesdag.
 • Omdat de training lineair opbouwt, kan je maximaal één lesdag missen om in aanmerking te komen voor het tweede lesjaar van de training. Gemiste lesdagen mogen ingehaald worden in een volgend lesjaar.

golden circel mini


Tell me more!