Organisatie reading

Elke organisatie zou je als een levend organisme kunnen beschouwen. Sommige groot en log, andere snel en wendbaar. Sommige met historie, andere onbelast en vrij. Sommige met uitgestrekte belangen, andere met geconsolideerde kennis en ervaringen. Sommige jong en lerend, andere wijs, geankerd in traditie en stabiel. Sommige ontstaan vanuit passie, liefde voor een vak of activisme, andere vanuit winstoogmerk, eigenbelang of toevallige kans.

Geen enkel bedrijf is hetzelfde en elk bedrijf verdient een optimale bestuurlijke en dagelijkse begeleiding.

Het readen van organisatie energie is zeer complex omdat we (ik) in een grote hoeveel energetische informatie gaan zoeken naar de meest natuurlijke en efficiënte ontwikkelroute bij een vraagstuk. We bespreken daarom samen de exacte formulering van de vraagstukken en de aard van de beperkingen en weerstanden die aanwezig zijn.

Ik lees vervolgens de informatie die de organisatie energetisch vasthoudt en relateer dat aan de zgn. organisatie purpose. Op welke manier blijft de organisatie zo dicht mogelijk bij haar oorspronkelijke potentie en authenticiteit? Vanuit dit uitgangspunt kun je kijken naar teamsamenstelling, strategische besluiten (samenwerkingen, overnames, investeerders, bestuur, schaalvergroting), product ontwikkeling, interne (re)organisatie, de essentie van marketing, groeisnelheid etc.

In feite zijn de mogelijkheden eindeloos en daarbinnen is er altijd een eerstvolgende stap of prioriteit binnen het grote plaatje. Díe is interessant om specifieker te onderzoeken.

Het is belangrijk om je te realiseren dat ik tijdens een organisatie reading de reeds aanwezige energetische informatie bekijkt en deze als het ware aan het woord laat. Ik hoef dus niet precies te weten wat jij als je persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen ervaart. Tijdens een organisatie reading staat je organisatie of bedrijf centraal en onderzoeken we hoe het als entiteit begeleidt ‘wil’ worden.

Zoals tijdens elke reading, vertaal ik de energetische informatie in beelden, metaforen, symbolen en analogieën. De beeldentaal is heel rijk aan betekenissen en maakt het mogelijk om de gelaagdheid van de situatie voor je te verwoorden.

De informatie in elk energie systeem bevat vele, vele lagen van verschillende abstractie niveaus. Je zult niet alle informatie die je in de reading aangereikt krijgt direct kunnen toepassen of begrijpen maar het helpt je om de gebeurtenissen en gevoelens in dagelijkse omstandigheden in een ruimer perspectief te plaatsen. Dit geeft geduld en aanmoediging om door te gaan en te vertrouwen op subtiele signalen.

De reading luister je nog een paar keer terug in het komende jaar en je zult steeds nieuwe dingen horen of merken dat je delen van de informatie al geïntegreerd hebt.

Ter voorbereiding kun je aandacht besteden aan de meest essentiële vragen die nu spelen in je organisatie of bedrijf. Eventueel maak je je vraag visueel duidelijk en teken je je keuzeruimte uit.

golden circel logo

Een organisatie reading duurt maximaal 2 uur per keer. De prijs hangt af van de complexiteit van de vraagstukken en de voorbereiding per sessie. Je ontvangt vooraf een offerte. Meestal zijn maar twee of drie sessie nodig om een volledig én concreet beeld van de situatie en de mogelijkheden te creëren. Je komt alleen of samen met iemand.

golden circel logo