Eigen waarheid & innerlijke koers | Nieuwe lessen in maart.

Soms heb je iets nodig om je weer te verbinden met je eigen waarheid en je innerlijke koers. Alsof je oude uitgangspunten, je zgn. guiding principles en zienswijzen, je kern niet meer raken en je niet brengen waar je gevoelsmatig of intuïtief naar toe wil bewegen.

Je zelfverwerkelijking hangt grotendeels af van deze innerlijke koers en de snelheid waarmee je die herkent en durft te volgen.

Vaak zijn er al (minimale) aanwijsbare feiten die je erop wijzen dat je huidige manier van doen ontoereikend is of je ervaart een zeurend stemmetje en innerlijke onrust. Het leven heeft de neiging je te attenderen op aspecten die niet langer kloppen bij je ontwikkeling; een baan, een werkplek, afspraken binnen relaties, bepaald gedrag, spanning, angsten etc. Je kunt er kort of lang over doen om die aspecten te onderzoeken maar meestal houden ze niet vanzelf op met schuren.

Afgelopen jaar heeft vele systemen ín en om ons heen zodanig onder druk gezet dat we collectief en individueel worden gedwongen tot een evaluatie periode; waar sta ik ten opzichte van anderen en waarop kan ik rekenen (in mezelf) om verder te gaan?

De laatste maanden zag ik bij veel mensen in de praktijk een verdere verzwaring en verscherping van dit gevoel: “Klopt het nog waar ik mee bezig ben?” De noodzaak tot meer helderheid, aanpassing of versnelling leek bij velen toe te nemen.

Je kunt in zo’n situatie bij mij terecht voor een ruimer of aanvullend energetisch perspectief, maar de wachttijd is momenteel vrij lang. Veel beter is het daarom, om met je eigen intuïtieve zintuigen te leren werken! Je eigen waarneming ontwikkelen en intuïtief vertrouwen opbouwen is cruciaal. Dit heb je immers dagelijks tot je beschikking.

Dat kost je meer inzet en toewijding dan een enkele reading, maar het resultaat is een versteviging en helderheid die niemand je kan afnemen.

 

OPLEIDING

Recent hebben we besloten een extra startmoment voor de opleiding Energetisch Waarnemen voor Professionals aan te bieden. Op 6 maart 2021 start dit nieuwe lesjaar.

Na aanvang van de opleiding ervaar je al snel dat je jezelf vrijer en helderder kunt uitdrukken, waardoor je grote en kleine keuzes kunt maken die beter kloppen voor jou.

Je leert de opbouw van je binnenwereld gestructureerd in kaart brengen waardoor je gerichter door de multi-dimensionaliteit van jezelf kunt navigeren.

Kennismaken met intuïtieve waarneming is daarom zoiets als thuiskomen bij jezelf. De plek waar alles begint. Je intuïtie is het informatie kanaal dat leidt naar je hoogst mogelijke innerlijke waarheid. Niet perse comfortabel, makkelijk of zonder consequenties maar altijd de moeite waard.

Je leert tijdens dit eerste jaar van de opleiding o.a.:

  • je innerlijke zintuigen te vertrouwen als volwaardig informatiekanaal
  • je waarnemingsvermogen te vergroten
  • je innerlijke wereld te vertalen in woorden, beelden, metaforen en bewegingen
  • te genieten van je mentale wendbaarheid en snelheid
  • meer perspectieven, kansen en mogelijkheden te herkennen in elke situatie in je leven

Veel mensen die hun intuïtie leren gebruiken, ervaren deze informatie als superieur aan alle andere informatiestromen die we tot onze beschikking hebben.

Omdat elke ervaring tijdens de opleiding zowel op intellectueel als op lichamelijk niveau ervaren wordt, merk je direct een toename van je innerlijke stevigheid. Zo word je geleidelijk moediger, meer ontspannen, ambitieuzer, authentieker en minder angstig voor controle verlies.

De groep die start in maart 2021, doorloopt versnelt het eerste lesjaar. Vanaf september 2021 start je met het tweede jaar en vervolg je de opleiding in normaal tempo.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de 3-jarige opleiding die start op 6 maart?
Lees hier de uitgebreide uitleg en praktische informatie over kosten en aanmelding .

 

 

Een gedachte over “Eigen waarheid & innerlijke koers | Nieuwe lessen in maart.

Reacties zijn gesloten.