Energie

Naast de realiteit van fysieke materie erkennen we collectief de realiteit van emoties. Hoe beter we collectief begrijpen wat emoties zijn, hoe ze ons sturen en begeleiden, hoe meer taal we ervoor ontwikkelen om erover in gesprek te gaan met elkaar. De taal die je voor het praten over de ’emotionele dimensie’ van je leven gebruikt, is niet te begrijpen voor mensen die zich daar nooit mee bezig houden.

Ook voor het praten over de ‘energetische realiteit’ is het nodig dat je met elkaar taal ontwikkeld zodat deze realiteit kan meedoen in je totale bewustzijn.

Sommige mensen vluchten in deze realiteit omdat ze de taal van de fysieke en emotionele realiteit minder goed beheersen en zich er daardoor niet prettig voelen. Ze verblijven liever in de abstractere en minder gedefinieerde dimensies van energie, de zgn. spirituele dimensies van het bestaan. Wanneer je deze energetische taal niet spreekt (en trouwens, ook als je ‘m wel spreekt!) kun je behoorlijk ongemakkelijk worden in het bijzijn van deze ‘zweverige’ types.

In onze maatschappij ontmoeten we elkaar voornamelijk in de fysieke (of materiële) en emotionele realiteit. De Aboriginals, en vele andere oeroude volkeren op aarde, hebben andere afspraken met elkaar. Zij ontmoeten elkaar in de droom-realiteit. Kan dat? Ja dat kan! Alleen wij kunnen dat niet.

golden circel mini

De energetische realiteit heeft haar eigen taal. Kleuren, beelden, beweging. Ze spreekt met je via intuïtie en geeft haar informatie aan je door via je innerlijke zintuigen met behulp van gevoelens (lichaamssensaties), symbolen en metaforen (verbeelding) en je spirit (intuïtieve weten).

Hoe meer realiteiten je verstandelijk kunt accepteren, hoe groter je bewustzijn. Met een groeiend bewustzijn, kun je gelijktijdig steeds meer informatie toelaten die je wordt aangeboden vanuit de verschillende realiteiten. Bewustzijn is de ruimte waarbinnen je ervaringen hebt. Die ruimte is in theorie oneindig groot, dus ook het aantal ervaringen dat je kunt hebben.

Zolang je verstand sputtert wanneer bv. emoties van jezelf of een ander probeert serieus te nemen, kan de emotionele realiteit niet volledig meedoen in je leven. Datzelfde geldt voor de energetische realiteit(en). Het blijft daardoor wel lekker overzichtelijk!

golden circel mini

Met behulp van training leer je te vertrouwen op je innerlijke waarneming, waardoor je de taal van je eigen energetische waarneming leert spreken en kunt toevoegen aan je vocabulaire. Hierdoor kun je méér van jezelf ervaren en veel beter navigeren in de wereld om je heen! Naast dat je een nieuwe taal leert spreken, laat je ook een ander deel van jezelf aan het woord.

Door je ervaringen serieus te nemen, zijn ze reëel. Dat wil niet zeggen dat een ander dezelfde ervaring heeft, of die van jou goedkeurt, maar de ervaring is wel reëel. Zolang je ervaringen niet waarneemt, of delen van de ervaring buiten jouw bewustzijn plaatsvinden, kun je erover twisten of iets ‘waar’ was of niet. ‘Waar’ en ‘waarheid’ is daarmee per definitie conditioneel wanneer je het over de innerlijke wereld van mensen hebt.

In de realiteit van energie, kun je niet echt spreken van ‘waar’ of ‘niet waar’, wel van waarneming. Er zijn hele grote wijsheid stromingen die voornamelijk verkeren en creëren vanuit energetische realiteiten, zoals de Aboriginals en sommige stammen van de oorspronkelijke bewoners in Noord- en Zuid-Amerika. Voor hen is de droomwereld de enige echte realiteit om het leven op aarde vanuit te ervaren en vorm te geven.