Vaste relaties

af-klint-hilm_svanen-971x980Relaties komen vaak aan bod tijdens energetische consulten. Soms als hoofdvraag, maar vaak ook als slotvraag. “Kun je tòch nog iets vertellen over mijn relatie met….”.

Grofweg kom ik twee uitersten tegen van waaruit mensen naar een relatie verlangen; opbouwen van zekerheid of aangaan van nieuwe gevoelservaringen. Elke goede relatie schommelt tussen deze twee uitersten en verandert af en toe van vorm.

Zekerheid: De relatie staat centraal

Wanneer partners een relatie met elkaar aangaan wordt energetisch een hele set aan verwachtingen en mogelijkheden op elkaar afgestemd totdat een werkend evenwicht ontstaat. Dit is het zogenaamde gezamenlijke gebied van de relatie. In dat gebied ben je niet meer jij maar ben je een deel van ‘wij’. Van daaruit bedenkt ‘wij’ wat er samen gecreëerd kan worden; banen, kinderen, status, vakanties, ambities, bezit. Maar ook verplichtingen, rolverdelingen, financiële zekerheid … In dit gezamenlijke gebied kùn je de potentie van de relatie omzetten in steeds vastere vormen en structuren.  (Het huwelijk was oorspronkelijk nooit bedoeld om liefde tussen twee mensen te waarborgen.)

Wanneer je langer samen bent en meer ‘vormen’, of wederzijdse afhankelijkheden, hebt opgebouwd, wordt de stabiliteit van het gezamenlijke ‘wij’ gebied steeds belangrijker. Het voortbestaan van jullie creaties hangt er immers vanaf. De relatie gaat bij veel stellen boven het individuele verlangen. Vaak zie je energetisch dan dat een van de twee dolgraag wil groeien maar de andere daar dezelfde hoeveelheid kracht in de vorm van weerstand tegenover zet om op die manier te waarborgen dat de relatie niet verloren gaat. De beklemming van de relatie kan in zo’n fase te groot worden om nog minnaars te kunnen zijn.

De relatievorm die stellen kiezen, bepaald in feite de ruimte waarbinnen ervaringen kunnen en mogen worden aangegaan. De overeengekomen vorm wordt dan steeds ‘vormvaster’ en beide geliefden worden na verloop van tijd vormbewakers; “zo doen wij dat”. Maatschappelijk hebben we dit beeld eeuwenlang verstevigd. Geliefden blijven vervolgens emotioneel steeds meer op gepaste afstand van pijnpunten om de status quo van de relatie niet in gevaar te brengen. Ruzies verlopen volgens hetzelfde patroon en er is geen werkelijke verschuiving of groei meer binnen de relatie. Sue Johnson heeft hier een mooi boek over geschreven. Het overleven van de relatie als vorm staat voorop maar de geliefden beginnen te lijden. Bijbehorende expliciete en impliciete afspraken staan niet meer ter discussie. In feite is er op dit punt geen echte liefdesrelatie meer maar een structuur die een sociale en materiële zekerheid biedt. Een plek in de wereld waar je thuis hoort.

De levenskracht is langzaam maar zeker ‘vastgezet’ in verantwoordelijkheden en verplichtingen en deze relaties vertonen vaak een verloren ‘vuur’. De energie in de relatie is gestagneerd en weerspiegeld niet meer wie de afzonderlijke minnaars in de tussentijd geworden zijn. Diepte en kwetsbaarheid worden vermeden zodat de (verstikkende) harmonie niet in gevaar komt. Zodra een van de twee serieus last krijgt van de krapte waarbinnen het houden van moet plaatsvinden, barst de bom.

In een energetische sessie zie je altijd waarom partners oorspronkelijk voor deze relatie kozen. Vaak creëert het stel in de relatie precies de juiste omstandigheden om een onbewuste neiging beter te leren kennen, te ontwikkelen en te hanteren. Bijvoorbeeld macht, afhankelijkheid, afwijzing, kritiek maar ook zorg, vergeving, toenadering, uitreiken, autonomie of zelfvertrouwen.

Als het lukt om stagnatie op een steeds dieper niveau te herkennen kun je naar een ruimere relatie bewegen. Een fluïde vorm die zich voortdurend aanpast en voorrang geeft aan een ander liefdesverhaal, in de taal van gevoelservaringen. Voorbij het verhaal van materiële en sociale zekerheden.

golden circel mini

Gevoelservaringen: De minnaars staan centraal

Ik zie ook heel andere relaties, met een ander doel. Deze minnaars willen hun maximale liefdescapaciteit ervaren vanuit soevereiniteit. Het opbouwen van materiële zekerheid, sociale status of een gezinsleven is voor hen niet (meer) zo interessant. Ze kennen de eenzaamheid van een lege relatie. Ze kunnen materieel en sociaal op eigen benen staan en willen in een relatie hun liefde ervaren.

In deze relaties gaat het meer om het kunnen groeien in de gevoelsdimensies dan om zekerheid en samen oud worden. Openheid, vrijheid, verwondering, nieuwsgierigheid en dieper contact en kwetsbaarheid zijn hier de bouwstenen. Steeds opnieuw voor de ander kiezen is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid met elkaar een relatie aan te gaan waarin de een niets verplicht is aan de ander.

De consequentie hiervan is dat je hoe dan ook een groter scala aan gevoelens moet aangaan binnen je relatie. Deze partners maken expliciet op welke manier ze zich willen verbinden en wat ze kunnen toezeggen. Het gesprek dient om de grenzen van veiligheid, vertrouwen en individuele ruimte vast te stellen. Hele concrete voorbeelden die ik tijdens relatie sessies tegenkom:

 1. Ik kook niet voor je want ik wil niet in een rollenpatroon met jou.
 2. Ik houd mijn eigen huis omdat ik geen goede gezinsman of -vrouw ben.
 3. We houden het gezin bij elkaar maar verbreken de intieme relatie.
 4. Ik wil mijn relatie met jou apart beleven van de realiteit met mijn kinderen.
 5. Kun je me helpen uit te vinden hoe ik me meer kan openen voor jou?
 6. Ik wil een andere minnaar ervaren maar pas wanneer jij je daarbij veilig voelt.
 7. Kun je me betrekken bij je innerlijke twijfels, angsten en verlangens?
 8. We onderzoeken elk jaar of het ‘wij’ nog klopt.
 9. We zorgen dat we financieel vrij zijn om steeds opnieuw te kunnen kiezen voor elkaar vanuit liefde.

Relaties waarin de ‘vorm’ dienend is aan het verdiepen van gevoelens, groei en rijping van de liefde, bewegen mee met de ontwikkeling van de partners. Deze relaties vertonen in een sessie vaak veel meer levenskracht en meer onderlinge aantrekkingskracht omdat er minder energie wordt vastgezet in vanzelfsprekendheden.

Daarnaast valt me op dat er open over gevoelens kan worden gesproken omdat er meer vocabulaire beschikbaar is en dat de relatie veel meer speelruimte biedt. Deze mensen beschrijven hun gevoelens in meer woorden dan matig, goed of prima. Ze hebben meer tijd doorgebracht in hun binnenwereld. Er is daardoor letterlijk ook meer te beleven bìnnen het gezamenlijke ‘wij’ gebied. Bovendien zie ik minder schuldgevoel en afkeer omdat de geliefden niets pretenderen. De relatie wordt steeds opnieuw vormgegeven en gaat niet uit van ‘mallen’ of plaatjes die de maatschappij je aanreikt. De vorm weerspiegeld steeds de werkelijke nabijheid en afstand binnen de relatie. Er wordt geen liefde geveinsd maar de gevoelsrealiteit is de enige ‘waarheid’, ieder moment opnieuw en steeds in beweging.

golden circel mini

Wanneer je na een affaire merkt dat een scheiding geen oplossing is maar je ook niet terug kunt in de oude vorm van je relatie, kun je alleen bewegen naar een nieuwe vorm als je ook oude zekerheden ter discussie stelt en emotionele afstand overbrugt. Esther Perel heeft hier ontzettend veel goede dingen over geschreven en via podcast beschikbaar gemaakt.

Tijdens een energetische relatie consult kun je antwoorden krijgen op vragen als:

 • Wat hebben we elkaar materieel, emotioneel, mentaal en spiritueel te bieden?
 • Wat hebben we nog samen te doen?
 • Op welke onderdelen spreken we (nog) dezelfde taal?
 • Op welke gebieden zijn we elkaars gelijken?
 • Waarin vinden we elkaar niet?
 • Welke ontwikkeling hebben we samen doorgemaakt?
 • Welke thema’s is ieder van ons aan het uitwerken en hoe draagt de ander daar aan bij?
 • Waarom zijn we samen?
 • Waarom gaan we uit elkaar?

Nb. Uiteraard krijg je geen sluitende of eendimensionale antwoorden. Zo werkt energie niet. Bovendien kun je NOOIT voorspellen, alleen aanduiden welke bewegingen je waarneemt die misschien of waarschijnlijk tot een bepaald resultaat leiden. Het is een illusie dat je niet zelf aan het roer staat en onderweg steeds een andere keuze kunt maken. “Dan is het waarschijnlijk de bedoeling” betekent hetzelfde als “‘ik zie niet alle informatie die bijdraagt aan de huidige situatie”; het betekent dus niet dat je geen invloed hebt!

golden circel mini