Oefening: Versnelde gezamenlijkheid

Onderstaande visualisatie oefening is een oefening waarmee je versneld gezamenlijkheid opbouwt in bestaande of nieuwe (management) teams.

Via de visualisatie krijg je direct toegang tot de essentie van ieders behoefte aan en reeds ontwikkelde mogelijkheden tot groepsbeleving. Je betrekt iedereen meteen op een diep niveau. De beelden werken gedurende een hele training krachtig door en creëren een gezamenlijke taal waarmee het veilig is om te spelen en woorden te geven aan je eigen inbreng en behoeften.

Het doel van deze oefening is het bewust maken van de verschillen tussen teamleden en waar elk teamlid zich voor wil inzetten. Daardoor heeft de groep heel snel inzicht  in ieders ‘voorwaarden’ en mogelijkheden om deze gezamenlijkheid te kunnen ervaren.

Daarnaast maakt het voor ieder groepslid helder: “wat kan ik bijdragen aan het groepsproces, naast wat kan de groep voor mij doen”.

In deze oefening worden o.a de volgende technieken gebruikt:

 • Het activeren van het persoonlijke intuïtieve waarnemingsvermogen en de innerlijke zintuigen, die een groter bereik hebben dan je ‘normale’ zintuigen.
 • Het langzaam en zorgvuldig benaderen van de eigen innerlijke informatie en de archieven ‘in the collective cloud’.
 • Het gebruik van een kuddedier als ‘voertuig’ voor een mogelijke benadering van het type groepsproces dat als gewenst en herkenbaar wordt ervaren.

Voorbereiding

 1. Ga rechtop op je stoel zitten met je ogen dicht.
 2. Visualiseer of voel een ruimte om je heen. Het maakt niet uit dat je daarbij in de ruimte komt van degenen naast je.
 3. Adem rustig in en uit naar je bekken.
 4. Vestig je aandacht op je lichaam, de stoel en je ademhaling. Kortom ervaar jezelf.
 5. Maak nu de ruimte om je heen nu twee of drie keer zo groot en voel of dat comfortabel is of juist niet. Probeer de ruimte precies goed te maken, niet te groot en niet te krap

Activeren van de innerlijke zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen, weten)

 1. Breng al je aandacht naar het punt in het midden van je voorhoofd.
  (Nb. Het vergt enige training om dit langere tijd vol te houden)
 2. Stel je voor dat je bovenaan een heuvel in het zomergras ligt met een weids uitzicht. De zon schijnt.
 3. Je hoort geluiden van de natuur. Je hoort de wind door de bomen ruisen, de bijen zoemen.
 4. Je ruikt geuren van het gras en bloemen om je heen.
 5. En voelt de zon op je huid schijnen.
 6. Je voelt de dikke en dunne grassprietjes aan je handen en je voeten.
 7. Je ziet vlinders om je heen.
 8. Als je je ogen opendoet en om je heen kijkt zie een glooiend landschap met in de verte heuvels, open grasland en hoge bomen. Je kunt een heel eind dat glooiende gebied inkijken.
 9. Het is een heel divers landschap.
 10. Je neemt je voor dat je dadelijk naar beneden loopt de heuvel af richting een open plek onderaan de heuvel waar je nu ligt.

Openen van onbewuste informatie archieven

 1. Je staat op en begint te lopen, heel rustig de heuvel af naar beneden.  Stap voor stap. Het is best een stukje lopen.
 2. In de verte zie je een dier uit het bos naar voren komen.
 3. Het is dier is alleen. Dat is bijzonder want het is een dier dat normaal gesproken in groepen leeft.
 4. Dit dier kan jou alles vertellen hoe het is om in zijn groep te leven.
 5. Bovendien kun je door zijn aanwezigheid ervaren wat het voor jou betekent om onderdeel te zijn van een groep.
 6. Beneden aangekomen ga je in kleermakerszit op de open plek zitten.
 7. Je legt je handen open op je knieën om te laten zien dat je volledig beschikbaar bent voor informatie die het dier je dadelijk gaat geven.
 8. Alsof je wil zeggen, ik kom als gast en ik ben hier om naar je lessen te luisteren.

Toelaten van inzicht uit onbewuste informatielagen

 1. Je vertelt het dier, met een precieze, bewuste gedachte via het punt in het midden van je voorhoofd, dat je heel benieuwd bent naar zijn antwoorden en dat je je openstelt voor wat het je gaat vertellen.
 2. Op deze manier maak je contact met de essentie van het dier. Ook al denk je af en toe dat je het zelf verzint, dat is niet aan de orde nu.
 3. Het dier komt bij je staan, zitten of liggen.
 4. Het dier vertelt je hoe het als onderdeel leeft in zijn groep.
 5. Het dier vertelt je ook wat de betekenis is voor de groepsleden om op die manier als soort samen te zijn.
 6. Het laat je zien hoe zijn groep als geheel leeft en hoe zijn soortgenoten elkaar begroeten.
 7. Het dier verteld je hoe ze veiligheid en orde binnen de groep opbouwen en handhaven.
 8. Beschermen ze elkaar of juist niet?
 9. In welke periodes wordt er veel gecommuniceerd en waarover?
 10. Is dat praktisch of juist om de rangorde opnieuw te bepalen?
 11. In welke taal communiceren ze met elkaar? Met geluiden, gevoelens, signalen? Of met de positie die ze ten opzichte van elkaar innemen?

Bewust maken van reeds opgebouwde kwaliteiten

 1. Nu vraag je aan het dier of het je kan laten ervaren hoe het voor jou is om als onderdeel van een groep te leven.
 2. Het dier laat je ervaren hoe het voor je voelt als je je helemaal op je gemak en op je plek voelt binnen een groep.
 3. Er komt een eerder moment uit je verleden naar voren waarin je je zo prettig voelde. Neem waar wat je op dat moment ervoer.
 4. Wat was daarin belangrijk voor je?
 5. Wat kon jij toen bijdragen aan die groep en waar kreeg je erkenning voor? Bijvoorbeeld je intelligentie, je bemiddeling, je initiatief, je nauwkeurigheid, je scherpe blik. Of het feit dat je het groepsbelang boven je eigen belang stelde.
 6. Het dier laat je voelen waarom een groep belangrijk voor je is en wat er dan met je gebeurt.
 7. Wat kun jij toezeggen en aanbieden op momenten dat je onderdeel bent van een groep.
 8. Dit gesprek tussen jou en het dier is een bijzondere geste van het dier. Het helpt je om helder te maken wat jouw unieke behoefte en aanvulling is in groepsverband.

Afsluting en intergratie van de informatie

 1. Bedank het dier voor de uitgebreide en gelaagde inzichten die het je gegeven heeft.
 2. Vraag of het dier je indien nodig nog meer informatie wil aanreiken of wil herinneren op momenten dat je het zelf vergeten bent.
 3. Verzamel je aandacht weer in het gebied in het midden van je voorhoofd.
 4. Voel je handen, je voeten op de grond.
 5. Maak contact met je ademhaling
 6. Als je er klaar voor bent, kom je helemaal terug met je aandacht in deze ruimte en open je je ogen.
 7. Maak eerst notities en wissel daarna je waarnemingen uit met elkaar.

 

Door een correcte afsluiting van dergelijke oefeningen, merk je dat je nog veel meer hebt waargenomen dan je in eerste instantie dacht. Je laat dan de multi-dimensionaliteit van de informatie rustig integreren tussen je rechter- en linkerhersenhelft. Bovendien train je door schrijven en uitwisseling de verbinding tussen de hersenhelften en je eigen vertrouwen in je vermogen om jezelf te raadplegen op meerdere manieren naast je logische denken in je linkerhersenhelft. Je intuïtie, o.a. in je rechterhersenhelft, is in staat om relevante dwarsdoorsneden te maken in grote hoeveelheid informatie en dat op een intelligentie manier aan te bieden aan je logische, dagbewustzijn. Het is zonde en een deceptie voor je intuïtie om de opgehaalde informatie af te doen als onzin of onwaar. Dat is namelijk niet het doel van dit type informatie. Je intuïtie geeft je altijd verruiming en alternatieve perspectieven en deze zijn niet te simplificeren in termen van waar of onwaar.