Intuïtieve ellende

In september start weer een nieuwe groep

Energetisch Waarnemen voor professionals

golden circel mini

Soms vragen we trainees aan het einde van hun allereerste les wat het meeste indruk heeft gemaakt.

Vrijwel zonder uitzondering is de grootste verbazing: “Dat het klopt wat ik zie!

Al tijdens de eerste les ervaren deelnemers dat ze stuk voor stuk ‘zintuigen’ voor intuïtieve waarneming hebben en dat deze zinvolle en bruikbare informatie opleveren als je ze aanstuurt met gerichte vragen.

Intuïtie is een verzamelnaam voor waarnemen op meerdere bewustzijnslagen. Het is níet bedoeld als vervanging van andere informatievormen (intellectueel, emotioneel en fysiek) maar als aanvulling en als taal waarmee je je binnenwereld in kaart kunt brengen. Intuïtie is níet hetzelfde als buikgevoel of instinct, zoals vaak naar voren komt in discussies tussen rede vs intuïtie.

Wanneer je besluit je intuïtie te ontwikkelen, leer je te werken vanuit verschillende staten van bewustzijn en deze op te roepen, steeds langer vast te houden en te gebruiken voor innerlijk onderzoek en energetische waarneming bij anderen. Andere culturen experimenteren hier al veel langer mee. Lees bijvoorbeeld over onderzoek van de hersenen van een aantal boeddhistische monniken. Zonder drugs & alcohol.

Tijdens de training oefen je aan de hand van vraagstukken met het waarnemen en vertalen van de energetische realiteit van mede-trainees. Meteen vanaf de eerste les. Er zit dan dus iemand tegenover je die je nog niet kent maar die wel alles wat je zegt, kan verifiëren of ontkennen. Geen ontkomen aan. Je krijgt direct feedback op datgene dat je waarneemt. Daardoor bouw je vanaf het begin zelfvertrouwen, vocabulaire en verbale integriteit op. Andersom is het diep inzichtgevend wanneer een (in eerste instantie) onbekende woorden geeft aan dat wat jij voelt, weet en ervaart.

Wat tijdens de eerste lessen de grootste horde is om te nemen, is het overtuigen van het verstand dat er onderdelen van de realiteit zijn waar het verstand geen verstand van heeft. Dat er manieren van waarnemen zijn die niet passen binnen mogelijkheden van het verstand. Net zo goed als emoties niet altijd in woorden zijn uit te drukken op het moment dat ze zich aandienen. Die kunnen alleen worden ondergaan. Pas later komt het ‘verhaal’ er bij.

Door tijdens lesdagen het verstand vanaf de tribune te laten meekijken bij alle ervaringen die je opdoet, kun je langzaam maar zeker je verstandelijke realiteit laten meewerken met een nieuwe, heldere kijk op jezelf en de wereld om je heen.

Er gaat letterlijk een wereld in je open!

golden circel mini

Er zijn echter drie grote opgaven tijdens het trainen van intuïtie waar iedereen mee te maken krijgt. Deze ‘ellende’ is inherent aan groeien. Vergelijkbaar met spierpijn na fysieke training, moet je emotionele en geestelijke spierkracht opbouwen als je krachtiger en bewuster wilt worden. Dit is een persoonlijke keuze, geen talent. Je hebt dus ook altijd de mogelijkheid om jezelf aan te moedigen of te vertragen.

Een eerste opgave gaat over ‘pijn’, risico en angst.
Wanneer je meer gaat waarnemen, in jezelf en in anderen, kun je jezelf steeds minder voor de gek houden, afleiden, sussen of ontkennen. Een steeds grotere waarheid of helderheid dringt zich aan je op.
Wat dat is en hoe groot dat is, varieert bij iedereen. De voordelen wegen op tegen de nadelen maar het is niet makkelijk te onderkennen dat een ogenschijnlijk stabiele situatie je niet meer dient of teveel van je vraagt. Dit erkennen, eist van je dat je grote en kleine risico’s boven zekerheid stelt. Omwille van je persoonlijke waarheid moet je dan gehoor geven aan datgene wat voor jou klopt. Hoe meer risico, pijn en angst je leert verdragen, hoe vrijer je wordt in het maken van keuzes. Je kunt dus nooit méér zien, weten en vrijheid ervaren, zonder óók meer pijn, angst en risico te verdragen. In de psychotherapie ook wel het vergroten van je affecttolerantie genoemd.

Een tweede probleem is grotere ethische verantwoordelijkheid.
Wanneer je meer ‘ziet’, meer abstracte patronen herkent, meer begrip van een situatie hebt en meer pijnpunten en drogredenen herkent, dien je zorgvuldiger te zijn in je contact met anderen. Je voelt dat je steeds meer compassie van jezelf gaat verlangen omdat je in elke situatie meerdere dimensies van de realiteit lijkt te begrijpen. Het hele leven wordt multidimensionaal. Dimensies of lagen van informatie die anderen soms (nog) ontkennen. Overigens geldt voor iedere expert, in elk vakgebied, dat hij of zij op onbegrip en lege blikken stuit in gesprekken.
Je kunt nooit de snelheid beïnvloeden waarmee een ander bewuster wordt. Compassie is noodzakelijk om te kunnen accepteren dat ieder mens in zijn eigen tempo, zijn of haar thematiek verkent en daarmee helderheid en zelfstandigheid creëert.

Een derde probleem is eenzaamheid.
Het ervaren van een ruimere werkelijkheid dan anderen kunnen of willen herkennen maakt onvermijdelijk dat je niet alles kunt delen of niet op alle onderdelen van je ervaring respons of erkenning krijgt. Door steeds opnieuw je eigen ervaring te verdiepen, te waarderen en op je eigen gronden te toetsen, bouw je vertrouwen op in je innerlijke wereld, je waarnemingsvermogen en het waarheidsgehalte van je ervaringen. Of anderen dat nou wel of niet beamen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat je bewustwording opstapelt en dat je daardoor vanuit steeds meer eigenheid en wijsheid kunt handelen.

golden circel mini

Het doel van deze training is te leren verwoorden wat je waarneemt, ‘weet’ en voelt. Daardoor kan het bewust worden in jou en ten behoeve van anderen.
Dat staat los van waar vs. onwaar, maar heeft alles te maken met de mogelijkheid iets wel of niet te kunnen bevatten.