Jaartraining

Het potentiële bereik van je innerlijke zintuigen is veel groter dan je dagelijkse zintuigen waarmee je de wereld om je heen hebt leren waarnemen. Daarnaast heb je nog intuïtieve waarneming. Het domein waar je verstand de subtiliteit en verbondenheid van het bestaan begrijpt. Een ‘zintuig’ of manier van waarnemen die voor veel mensen heel mystiek en onbekend is, maar vooral ongetraind.

In dit eerste jaar van de training ‘Energetisch Waarnemen’ leg je de basis voor het waarnemen van energetische informatie op menselijk niveau, met jezelf als uitgangspunt. Je leert onderscheid te maken tussen aandacht, waarneming en bewustzijn en het navigeren met dit ‘gereedschap’. Een van de belangrijkste vaardigheden hiervoor is het leren stellen van vragen tijdens het waarnemen van energetische informatie.

Energetische informatie is informatie die deels buiten het spectrum van je normale, dagelijkse zintuigen waarneembaar is. Alle energie kan bewust gemaakt worden en vertaald worden naar betekenisvolle informatie in beelden, metaforen, symbolen, kleuren, geluiden, gevoelens of ideeën. Je kunt energie (uitstraling) van alle materie en non-materie zoals ervaringen, systemen en relaties, leren bekijken en lezen (readen) met je innerlijke zintuigen (weten, zien, horen, voelen etc.). Dit brengt je in contact met het verschijnsel ‘direct knowledge’. Iets wat de meeste mensen herkennen als flitsen van diep inzicht en ‘weten dat het waar is’. Iedereen kan leren om zijn of haar concentratie en focus te trainen en deze momenten te verlengen en te onderzoeken.

Je leert in dit eerste jaar om je waarneming te richten op diverse energetische (informatie) lagen in jezelf en anderen en deze te vertalen naar je cognitieve begrip en je dagelijkse bewustzijn.

 • De wendbaarheid van je intelligentievormen gebruiken om meerdere perspectieven parallel waar te nemen.
 • De informatie in de zeven voornaamste lichamelijke informatiecentra waarnemen.
 • Ontdekken hoe je innerlijke zintuigen voor je werken.
 • Het leren waarnemen van de gelaagdheid van informatie.
 • Het leren waarnemen van kleuren, bewegingen, beelden en geluiden.
 • Perceptieverandering door visualisatie, verbeelding en perspectiefwisselingen in tijd- en cultuurbewustzijn.

golden circel mini

Toelating

 • Toelating op basis van intake en minimaal één energetisch consult door mijzelf of Hermelijn van der Meijden.
 • Theorie en literatuur zijn op universitair en hbo niveau.
 • Ervaring met zelfreflectie en psychologische kennis en diagnostiek.
 • Minimale leeftijd 30 jaar.
 • Werkzaam als docent, coach, therapeut, leidinggevende, ondernemer, ontwerper of kunstenaar.

golden circel mini

Overige informatie

 • De jaartraining wordt door mijzelf en Hermelijn van der Meijden gegeven.
 • De voertaal van deze training is Nederlands.
 • Het jaar bestaat uit 10 maandelijkse lesdagen op vrijdag, aanbevolen literatuur en huiswerk.
 • Lesdagen op vrijdag 23 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november, 30 november, 11 januari en 8 februari van 10.00u tot 18.00u
 • De kosten bedragen 1995,- excl. btw voor het eerste lesjaar incl. lesmateriaal en (vegetarische) lunch.
 • De trainingslocatie is de prachtige studio NaarZee op Amsterdam IJburg.
 • Omdat de training lineair opbouwt, kan je maximaal 1 lesdag missen om in aanmerking te komen voor de vervolgtraining.