Masterclass Business Energetics


Programma overzicht

 • 09.00   Ontvangst
 • 09.30   Blok 1: Intuïtieve zintuigen
 • 11.00   Blok 2: Rol van controle, macht en ruimte
 • 13.00   Lunch
 • 14.00   Blok 3: Grondpatroon van je organisatie en ontwikkelfase
 • 15.30   Blok 4: De interactie tussen jou en je organisatie
 • 17.00   Afronding
 • 17.30   Einde

Alle blokken bestaan uit theorie en ervaring.


Wat leer je?

De essentie van je organisatie is te vergelijken met het DNA van een mens. Een blauwdruk die zijn eigen potentie wil uitdrukken. Tijdens deze masterclass maak je kennis met deze organisatie blauwdruk en de mogelijkheden ervan voor jouw leiderschap.

 • Je ziet hoe je de essentie van je organisatie kunt bevrijden
 • Je verheldert de èchte interne obstructies zodat je gerichter kunnen oplossen
 • Je brengt rust in jezelf en je organisatie door een completer overzicht

 

golden circel mini


 Hoe werk je met energie binnen de context van je eigen organisatie?

 Klein Binnenrust – Abcoude
Binnenkort nieuwe data!


 

 1. Wat is een waardevol zakelijk leider in deze tijd op aarde?

 2. Welke nieuwe leadership skills gaan we nog nodig hebben?

 3. Welk bewustzijn hoort daarbij?

golden circel mini

Dat waren de vragen die ik mezelf stelde ter voorbereiding van het jaarprogramma voor ondernemers en C-level business leaders en voor deze Masterclass Business Energetics in het bijzonder.

Vanuit mijn perspectief is de reis naar binnen en het verdiepen van je begrip over je verhouding tot de wereld om je heen, de reikwijdte van je innerlijke kracht, de manier waarop je expressie geeft aan je ‘grote zelf’ en dit manifesteert in de wereld, één van de meest indrukwekkende dingen die je voor jezelf – en anderen – kunt doen. Het ontdekken wat de samenstelling is van het orkest dat achter de symfonie schuilgaat.

Alles wat we doen, denken en voelen creëert een zichtbaar of onzichtbaar gevolg. Hoe klein ook, het bevat de kwaliteit van onze eigen individuele energie. We zijn ons dit op collectief niveau in vele varianten aan het realiseren.

We leven in een wereld die zichzelf creëert. En in een tijd waar talloze betrouwbare structuren versneld aan het afbrokkelen zijn; De meeste mensen worden geacht hiermee om te gaan. Ons wereldwijde ecosysteem creëert zijn eigen kansen en problemen en hopelijk ook oplossingen. Dat is magnifiek! Als jij een zakelijk leider bent die de toekomst mede vormgeeft, werk je in deze tijd onder unieke en extreme omstandigheden. Onder hoge druk, onbeschermd voor het oog van de wereld met steeds complexere vraagstukken, politieke krachtenvelden en afhankelijkheden. Om in zo’n wereld moedig te durven zijn, heb je steeds andere vormen van controle over chaos nodig.

Daarnaast ontdekken we als mensheid dat zelfexpressie de weg voorwaarts is. Pure zelfexpressie gaat per definitie voorbij aan het vroegere groepsdenken waarmee de meeste mensen zijn opgevoed en nog steeds in moeten functioneren.

Zelfexpressie komt van binnenuit en riskeert afwijzing, afkeuring, buitensluiten en onbegrip van anderen. Het riskeert egoïstisch en asociaal te zijn. Groepsdenken is juist gericht op handhaving van een norm, acceptatie, erbij horen, vermijden van afwijzing, verbinding, beoordeeld worden door anderen en dan daarbinnen je plek vinden zonder anderen tot last te zijn. Het evenwicht tussen zelfexpressie en groepsdenken is precair. Ruimte creëren voor ‘zelf’ expressie vraagt absolute eerlijkheid richting jezelf. Misschien zullen anderen je er nooit om waarderen maar jij weet dan dat het klopt, voor jou.

golden circel mini

Als leider kun je je dat groepsdenken steeds minder permitteren. Jij moet immers autonoom kunnen denken en het roer durven omgooien. Je moet het groepsdenken echter wel faciliteren voor anderen. De innerlijke zwaktes waarin je anderen schaamteloos ziet wegduiken zijn ergerlijk. Maar je weet, zonder deze innerlijke behoefte aan acceptatie kun je als groep geen bedrijf vormen. Het is de lijm binnen een groep mensen. Dus je gaat ermee akkoord en doet hier en daar een beetje mee.

Het bracht me tot twee thema’s voor deze eendaagse Masterclass Business Energetics:

 • Verantwoordelijkheid en controle
 • Zelfexpressie en een ‘mooiere’ wereld

Beide thema’s zijn van grote invloed op de vorming van een organisatie en de ruimte voor succes, individualiteit, veerkracht en resultaten.

Tijdens de Masterclass Business Energetics exploreren we rondom deze thema’s dieperliggende patronen die jouw succes als mens en dat van je organisatie beïnvloeden.

Verantwoordelijkheid pakken, maakt dat je controle houdt. Overzicht. Soms om te voorkomen dat veranderen sneller gaat dan je bij kunt houden. Er leunen immers veel mensen op jouw stabiliteit en voorspelbaarheid.

Juist in chaos is kalmte, diep weten en patroonherkenning belangrijk. In deze masterclass leer je technieken om extreem snel tot de kern van een vraagstuk te komen. We laten je ervaren hoe je jouw aandacht en waarneming voor je kan laten werken. Hierdoor leer je de magnetische werking van overgave kennen en de kracht van niet-weten en niet-handelen. Het antwoord op je vragen toont zichzelf en dat kan zowel een enorme geruststelling als wake-up call voor je zijn.

De tijd waarin we leven is werkelijk uniek. Het verkennen van je binnenwereld is niet langer optioneel. Het is noodzakelijk. Werkelijk ‘zelf’ vertrouwen weet wanneer etterende wonden, sabotage gedrag en gemakzucht de expressie van je ‘zelf’ in de weg staan. Jij weet het en anderen weten het ook! Op meerdere momenten in je leven krijg je signalen dat iets niet meer klopt voor je. Het is altijd aan jou of je de boodschap al kunt horen of dat zekerheid, maatschappelijke positie en je geldstroom een blokkade voor je levenslust en welzijn vormen.

Vanuit het perspectief van energie krijg je meer zicht op je eigen gemakzucht en datgene dat je probeert weg te poetsen. Waarin ben je nog onvrij om te doen wat je wilt? Waarheid, het verdragen van oncomfortabele gevoelens, het erkennen van je eigen wishful thinking en uit je eigen mythes stappen zijn skills die hierbij horen. Dit maakt dat je van binnen weer gaat stromen; stralende mensen zijn fijn om bij te zijn en maken de wereld mooier.

golden circel mini

Er is een diep verband tussen emoties, gedrag, houding en resultaat. Dat geldt op persoonlijk niveau en net zo goed op collectief niveau. Dus ook voor jou en jouw effect op je organisatie.

De technieken om hier snel en helder inzicht in te krijgen noemen we energetische waarneming. Je hebt alles in huis om dit te leren. Tijdens deze Masterclass Business Energetics krijg je een volstrekt nieuw venster op je realiteit aangereikt.

We laten je kennismaken met je eigen intuïtie en je aangeboren, heldere waarneming. Met behulp van deze zintuigen ga je op reis door delen van jouw realiteit. Deze bevatten een ongelooflijke hoeveelheid betrouwbare informatie over jou en je organisatie. Op deze manier leer je dwars door alle nonsense, gedoe en illusies heen te kijken en direct de essentie van een vraagstuk bloot te leggen.

Aan de hand van de twee hoofdthema’s zullen we ook de bijbehorende onderwerpen behandelen:

 • De tijdgeest: evolutie en empowerment van het individu
 • Het hybride ego
 • Energetische wetmatigheden
 • Leiderschap vanuit de energetische realiteit
 • Congruentie met de oorspronkelijke bedoeling en waarden van je organisatie
 • De impact van bewustzijnsniveaus op de resultaten van een organisatie
 • Stromende organisaties; wat stroomt er dan?
 • Controle, kracht, macht en onmacht
 • De moed om duidelijk, helder, rechtvaardig en eerlijk te zijn
 • Wat is zelfvertrouwen, waarheid en sabotage?
 • Woordkeuze en helderheid
 • Compassie en de kracht van hopeloosheid

 


Programma overzicht

 • 09.00   Ontvangst
 • 09.30   Blok 1: Intuïtieve zintuigen
 • 11.00   Blok 2: Rol van controle, macht en ruimte
 • 13.00   Lunch
 • 14.00   Blok 3: Grondpatroon van je organisatie en ontwikkelfase
 • 15.30   Blok 4: De interactie tussen jou en je organisatie
 • 17.00   Afronding
 • 17.30   Einde

Alle blokken bestaan uit theorie en ervaring.


Primaire focus ligt deze dag op het herkennen van betekenisvolle patronen achter feiten. Door de diepte en grootsheid van je ervaring tijdens deze dag weet je voortaan dat het kan. Dat jij het kan! Dat je op een gemakkelijkere en harmonieuze manier dwars door alle nonsense de essentie kan zien. Dat je met minder moeite èchte oplossingen van ijdele hoop durft te onderscheiden en in heldere taal kunt uitdragen.

Dat geeft moed om door te gaan. Dat geeft uithoudingsvermogen en persoonlijke integriteit.

golden circel mini


Wat kost het?

Dit is de eerste keer dat dit programma aangeboden wordt. Deze masterclass kost daarom eenmalig €495,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief professionele ondersteuning van mij en Hermelijn van der Meijden, documentatie, geluidsopnamen en lunch.


Locatie

Klein-Binnenrust in Abcoude.

Een fijne, sfeervolle ruimte, op loopafstand van het station. We worden daar volledig in de watten gelegd door de mensen van Anna Haen, en dat betekent: liefde, aandacht, heerlijk (vegetarisch) lunchen en geweldige koffie.


Voor wie?

Een masterclass als deze, voor deze doelgroep, kan alleen maar voortbouwen op jouw bestaande innerlijke autonomie. Zonder innerlijk leiderschap is er weinig ruimte voor individuele vormkracht. Je verworvenheden komen met elke schaalvergroting van bewustzijn opnieuw onder druk te staan en wanneer dat gebeurt, maak je ondanks en dankzij je weerstand opnieuw ruimte voor het onbekende. Soms geleidelijk, soms door crisis. Leven vanuit innerlijke waarheid is zowel inspirerend als intimiderend voor anderen en brengt dus (emotionele) risico‘s met zich mee.

Het is niet noodzakelijk dat je bekend bent met de werking van energie in je lichaam en geest. Het is wel noodzakelijk dat je nieuwsgierig bent en zin hebt om meer te weten te komen. Je zult al je lef om te durven falen nodig hebben! Dit leer je nergens anders!

De hele dag zullen we werken met je rol als ondernemer of C-level business leader en de vormgeving van je organisatie. Deze masterclass is daarom minder geschikt voor managers, zzp’ers, interimmers of consultants.


Over mij

De ontdekking dat je intuïtie als een zintuig kunt trainen, is allesbepalend geweest voor de richting van mijn leven. Vanaf het eerste moment kwam ik in een multidimensionaal ‘informatie’ gebied terecht waarvan ik tot die tijd het bestaan niet kende. Overigens was ik volledig nuchter. De intense verwevenheid van onze onzichtbare kant met de fysieke kant van ons bestaan, is onvoorstelbaar en schitterend. Het ontzag hiervoor en de voldoening in mijn leven bleef exponentieel toenemen.

Wat ik sindsdien o.a. geleerd, heb is het volgende:

 • We zijn van nature allemaal zeer intuïtief. Onze intuïtie biedt ons continu subtiele informatie aan over de wereld om ons heen en onszelf. Met name wantrouwen voorkomt dat we deze informatie horen, zien en voelen.
 • We hebben meerdere intuïtieve ‘zintuigen’, van dierlijk instinct tot hoog ontwikkelde spirituele vermogens.
 • Zoals onze vocabulaire getraind moet worden om fysieke en emotionele waarnemingen te kunnen ervaren en delen, zo moet ook onze vocabulaire voor intuïtie ontwikkelen en rijpen. Pas dan komen subtielere lagen van de realiteit in het bewustzijn en kun je er effectief en gericht mee werken.
 • De subtiele lagen van de realiteit zijn veel krachtiger dan we denken.
 • Subtiele informatie kan benoemd en ervaren worden vanuit het ‘energetische’ perspectief. Dit doen we o.a. als we spreken over emoties, gevoelens van zekerheid, controle en (on)macht, vreugde, liefde, zingeving, levensrichting, levendigheid, vervulling, wereldbeeld, patroonherkenning, overtuigingen, innerlijk weten, wijsheid enz. enz.
 • Ook binnen de energetische realiteit is een zekere ordening te onderscheiden; wijsheid, macht en lust zijn allemaal belangrijk maar niet van gelijke aard en reikwijdte.
 • Energie heeft een vorm of een kader nodig om in te bewegen. Zonder vorm kan energie niet ervaren worden. Zoals een rivier een bedding nodig heeft. Pas dan kan bewustzijn ontstaan.
 • Energie volgt bepaalde wetmatigheden en deze werken exact. Wetmatigheden zijn patronen waarop je kunt rekenen. Ze werken onpersoonlijk, voor jou, voor je organisatie, voor alles.
 • Sommige wetmatigheden zijn reeds wetenschappelijk bewezen en breed geadopteerd, sommige nog onbekend.
 • Het is een persoonlijke ‘keuze’ of je wel of niet in harmonie met deze onpersoonlijke wetmatigheden leeft. Harmonie met deze wetmatigheden bespaart je gedoe en energieverspilling. Het begrip ‘flow’ heeft hiermee te maken. Je kunt proberen te doen of de zwaartekracht niet bestaat of je leert het verschijnsel kennen en werkt ermee samen.
 • De materiële realiteit wordt constant beïnvloed en gevormd door de energetische realiteit en vice versa.
 • In de energetische realiteit werken andere wetmatigheden dan in de materiële realiteit.

Jarenlang heb ik persoonlijke en zakelijke vraagstukken vanuit energetisch perspectief bekeken en vertaald in begrijpelijke metaforen, beelden en symbolen. Dit brengt rust, overzicht, uithoudingsvermogen en moed. Nu leer ik dit aan anderen.

Deze masterclass is bedoeld ter kennismaking en als voorbereiding op een intensief jaarprogramma van zes modulen en negen maanden persoonlijke begeleiding.

golden circel mini


Meer weten?

Als je meer wil weten, kun je me bellen of een e-mail sturen. Ik neem graag even contact met je op.