3-jarige opleiding

Opleiding Energetisch Waarnemen voor professionals

– september 2020 –


Het potentiële bereik van je innerlijke zintuigen is veel groter dan je dagelijkse zintuigen waarmee je de wereld om je heen hebt leren waarnemen. Je zou je overige zintuigen kunnen samenvatten onder ‘intuïtie’ maar dan doe je jezelf, en anderen, eigenlijk ook nog te kort.

Het domein waar je verstand de subtiliteit en onderlinge verbondenheid van het bestaan leert begrijpen is in ons westerse wereldbeeld onderontwikkeld. We hebben er weinig taal en begrip voor in ons collectieve denken. Het hele gebied van intuïtieve waarneming,  of intuïtieve zintuigen, is voor veel mensen heel mystiek en onbekend, maar vooral ongetraind. Intuïtie wordt bijvoorbeeld vaak gelijkgeschakeld aan ‘voorspellen wat er komen gaat en zodoende mogelijke risico’s vermijden’. Het is echter veel, veel meer dan dat! Het trainen van je intuïtieve waarneming biedt oneindig meer toepassingen dan alleen risico management.

golden circel mini

In het eerste jaar van de opleiding ‘Energetisch Waarnemen’ leg je de basis voor het waarnemen van energetische informatie op menselijk niveau, met jezelf als uitgangspunt. Je leert onderscheid te maken tussen je aandacht, je waarneming en je bewustzijn. Op die manier leer je navigeren met dit aangeboren ‘gereedschap’. Een van de belangrijkste vaardigheden hiervoor is het leren en durven stellen van vragen tijdens het waarnemen van energetische informatie.

Energetische informatie is informatie die deels buiten het spectrum van je normale, dagelijkse zintuigen waarneembaar is en die iedereen sowieso al opneemt en integreert met andere waarnemingen. Door training kan echter nog veel meer energie bewust gemaakt worden en zo ontstaat via beelden, metaforen, symbolen, kleuren, geluiden, gevoelens of ideeën een rijker en completer beeld van de werkelijkheid.

Je kunt energie (uitstraling) van alle materie en non-materie zoals ervaringen, systemen en relaties, leren bekijken (readen) met je innerlijke zintuigen (weten, zien, horen, voelen etc.). Dit brengt je in contact met diep inzicht en ‘weten dat het waar is’. Iedereen kan leren om zijn of haar concentratie en focus te trainen en deze momenten te verlengen en te onderzoeken.

Je leert in dit eerste jaar om je te richten op diverse energetische (informatie) lagen in jezelf en anderen en deze te vertalen naar je cognitieve begrip en je dagelijkse bewustzijn.

 • De wendbaarheid van meerdere intelligentievormen gebruiken om diverse perspectieven parallel waar te nemen.
 • Het náást elkaar plaatsen en ervaren van verschillende waarheidslagen
 • De informatie in de zeven voornaamste menselijke bewustzijnslagen waarnemen
 • Ontdekken hoe je je innerlijke zintuigen kunt gebruiken en trainen
 • Het leren waarnemen van de gelaagdheid van informatie
 • Het leren waarnemen en vertalen van essentiële informatie via kleuren, bewegingen, beelden en geluiden
 • Verandering van perspectief door visualisatie, verbeelding en ‘reizen’ in tijd- en cultuurbewustzijn

golden circel mini

Toelating

 • Toelating op basis van kennismaking en minimaal één energetisch consult of deelname aan een introductieles.
 • Theorie en literatuur zijn op universitair & hbo niveau.
 • Ervaring met zelfonderzoek, presence, reflectie, therapeutische en psychologische kennis is een pre.
 • Leeftijd vanaf ±30 jaar of na overleg.

golden circel mini

Overige informatie

 • We zullen steeds rekening houden met de regelgeving rondom het Covid-19 virus.
 • De opleiding wordt door mijzelf gegeven.
 • Na ieder lesjaar besluit je, in overleg, of je ook het volgende jaar van de training wil volgen.
 • De voertaal en literatuur is Nederlands. Literatuursuggesties kunnen ook Engelstalig zijn.
 • Een lesjaar bestaat uit 9 maandelijkse lesdagen, aanbevolen literatuur en huiswerk oefeningen.
 • Lesdagen van deze opleiding zijn maandelijks op vrijdagen.De definitieve data zijn als volgt: 18 september, 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april en 28 mei.
 • De kosten bedragen per lesjaar 2195,- excl. btw. De prijs is inclusief lesmateriaal, begeleiding en heerlijke biologische, vegetarische lunches verzorgd door Anna Haen.
 • De locatie is het prachtige Freeland Farm te Nigtevecht, goed bereikbaar met de auto en op ±15 min. lopen vanaf de bushalte.
  Klik hier voor een impressie van een lesdag.
 • Omdat de training lineair opbouwt, kan je maximaal 1 lesdag missen om in aanmerking te komen voor het tweede lesjaar van de training. Gemiste lesdagen mogen altijd ingehaald worden in een volgend lesjaar.

golden circel mini


Tell me more!