Bewustzijnstechnologie voor de Board


5-daagse intensive business energetics


Maatwerk programma voor boardmembers

.

Wat is het

Een kortlopend maatwerk programma om de basisvaardigheden Energetisch Waarnemen te ontsluiten en te leren vertrouwen. We werken heel gericht met zakelijke vraagstukken en de persoonlijke integriteit en draagkracht voor deze informatie.
.

Voor Wie

Dit programma is geschikt voor directieteams en mensen die op dit niveau risicodragend en/of adviserend zijn. Het is een intensief traject, zeer precies afgestemd op het niveau en de vraagstukken van de deelnemers en geschikt gemaakt voor deelnemers zonder vooropleiding.
.

Programma onderwerpen in het kort

Elke organisatie wordt beïnvloed door de energetische kant van de realiteit, de zgn. back-end van onze wereld. Dit is een eindeloos groot gebied om te bestuderen en je kunt jezelf er jarenlang in verdiepen. Dit programma biedt een praktisch toepasbare kennismaking.

We behandelen de volgende essentiële onderwerpen in theorie en praktijk:

 1. Energetische anatomie en wetmatigheden
 2. Verschil tussen bewustzijn, aandacht en intelligentievormen
 3. De oorspronkelijke bedoeling en waarden van je organisatie
 4. De impact van bewustzijnsniveaus op de resultaten van een organisatie
 5. Leiderschap vanuit de energetische realiteit (teams, functies, overnames, reorganisaties, samenwerkingen, externe relaties etc.)
 6. Stromende en minder stromende organisaties
 7. Versnellen en vertragen vanuit energetisch perspectief
 8. De tijdgeest: evolutie en empowerment van het individu t.b.v. het collectief
 9. Persoonlijke onderwerpen die tijdens deze training aan bod komen:
  • Controle, kracht, macht en onmacht
  • Congruentie, kalibratie en waarheid
  • Helderheid, sensitiviteit en validatie

Bewustzijn & aandacht

Je aandacht is je meest krachtige instrument en je aandacht heeft een oneindig groeipotentieel. Het is een multidimensionaal zintuig. Sterker nog… jij bent zowel je aandacht, als de aansturing ervan.
Tijdens de training Business Energetics verbeter je de kwaliteit en de reikwijdte van je aandacht ten behoeve van je organisatie. Je leert om met aandacht energetische informatie waar te nemen en te vertalen in woorden en beelden. Dit wordt energie lezen, of readen, genoemd.
.

energetische informatie

Energie is informatie in beweging. Energetische informatie is onzichtbaar totdat ze erkend en vertaald wordt. Pas dan is ze ervaarbaar en werkbaar.

We werken tijdens deze training met zgn. wetten van energie en de manier waarop informatie zich verplaatst. Je ervaart hoe je jouw aandacht, je focus, perceptie en intentie, kunt trainen. Via het trainen van je perceptie komt er een intelligentie vrij, ver voorbij je denken. Een intelligentievorm met hoge snelheid en met de kwaliteit van waarheid en compassie.

We hebben deze intelligentie écht nodig. Door de enorme technologische groei staat ons collectieve bewustzijn onder druk. Het bevattingsvermogen van ons collectieve intellect neemt snel toe maar onze cognitieve en emotionele vaardigheden kunnen dat nog niet bijhouden. De lat lager leggen is voor velen geen optie maar wat dan wel? We moeten onszelf als instrument verder ontwikkelen, voorbij ons intellect, en meer complexiteit leren verwerken. Energie waarnemen is zo’n next-level vaardigheid. Het helpt je om in het donker te zien… het is bewustzijnstechnologie.

Jouw verruimde bewustzijn wordt vervolgens pas effectief als je de groep meekrijgt. Een belangrijk onderdeel van deze training is daarom taal. Vocabulaire ontwikkelen om te verwoorden wat je intuïtieve zintuigen al weten. Door de verwoording herkennen anderen de kwaliteit van je bewustzijn en kunnen ze zichzelf daarmee in harmonie brengen. De ervaring leert dat interne en externe communicatie dan helderder en congruenter wordt, met als gevolg minder verwarring of politieke belangen, minder fouten, minder energieverlies en snellere besluitvorming, richting bepalen en uitvoering.

.

VOORBEELD Van EEN 5-daagse INTENSIVe

Doel:
 1. Leren waarnemen via meerdere ‘heldere’ kanalen en je eigen voorkeurskanaal durven gebruiken en ontwikkelen;
 2. Trainen van je focus en perceptie zodat je informatie intentioneel kunt aantrekken, vasthouden en uitpakken;
 3. Leren waarnemen en vertalen van energetische informatie in bruikbare metaforen en concrete beelden;
 4. Verenigen van je intuïtie, kennis, wijsheid en cognitie zodat je vanuit compleetheid kunt leiden en haalbare oplossingen sneller herkent;
 5. Toepassen van je vaardigheden t.b.v. eigen vraagstukken in je organisatie of bedrijf.
  .
Voorbereiding

Na de aanmelding krijg je toegang tot de online leeromgeving. Je start zelf met de theorie over bewustzijnslagen die je ter voorbereiding van de eerste lesdag leest, luistert en kijkt. Op deze manier bereidt je je intellect voor en zal het minder tegenstribbelen tijdens lesdagen.
.

Online kick-off
 • Kennismaking & toelichting programma;
 • Wat is energie en energetisch waarnemen;
 • Uitleg over de stof en gebruik van de online leeromgeving;
 • Wat je fysiek, emotioneel en mentaal kunt verwachten gedurende het programma.
  .
Dag 1: Energetische anatomie en waarnemingskanalen
 • Introductie van de energetische anatomie van ieder mens;
 • Technieken om je waarnemingskanalen te onderscheiden en aan te sturen;
 • Zelfstandig energie readen; readen van/voor jezelf en readen van/voor een ander.
  .
Dag 2: Persoonlijke en collectieve energievelden
 • Het persoonlijke energieveld als database voor verschillende bewustzijnsniveaus, mogelijkheden en beperkingen;
 • Soorten energievelden en de manier van verwerken, oriënteren, reageren en interacteren met deze velden;
 • Readen van je eigen energieveld en de interactie tussen energievelden
  .
Online sessie
 • Nabespreken ervaringen & integratie van de lesdagen 1 en 2
 • Vraag & antwoord
 • Voorbereiden lesdag 3
  .
Dag 3: Groeiprocessen van organisaties (en systemen)
 • Readen en valideren van je eigen optimale werkomstandigheden;
 • Herkennen van de fase van bewustzijnsontwikkeling van een organisatie;
 • De interne en externe groeibehoefte van een organisatie per bewustzijnsniveau;
 • Technieken om groei te herkennen;
 • Trauma en ‘opgeslagen’ energie in een organisatie bevrijden en in beweging brengen.
  .
Dag 4: Zakelijke vraagstukken
 • Energie in een zakelijke context;
 • Opbouw en interactie van collectieve velden;
 • De purpose en  het energetisch template van een organisatie bepalen;
 • Zakelijke vraagstuk(ken) formuleren en readen: machtsverdelingen, (corporate) purpose, kracht van teams opbouwen, (C-level) posities invullen, M&A, strategische keuzes maken, van idee naar manifestatie, systeemobstructies herkennen etc.
  .
Online sessie
 • Nabespreken ervaringen & integratie van de lesdagen 3 en 4
 • Vraag & antwoord
 • Voorbereiden lesdag 5
  .
Dag 5: Collectieve vraagstukken
 • Het readen van ‘grotere’ vraagstukken zodat je je als organisatie daartoe kunt verhouden;
 • Energie in relatie tot collectieve ontwikkelingen en evolutionaire stadia;
 • Hoe dragen (on)wenselijke gebeurtenissen bij aan (collectieve) bewustwording?
  .
Online afronding
 • Terugblik op het programma
 • Uitwisselen hoe het geleerde toegepast wordt/kan worden in je dagelijkse praktijk.
 • Integratie om te erkennen wat je energetisch hebt toegevoegd aan jezelf.
  .

Als groep bepalen we of we onderwerpen laten vallen of verder uitdiepen. We werken steeds met ieders realiteit dus geen fictieve cases. Elke deelnemer brengt échte, eigen vraagstukken in, waardoor we direct de kracht en helderheid van onze intuïtieve zintuigen kunnen toetsen. We werken op directieniveau met bijbehorende verantwoordelijkheden en consequenties (zie ook werkwijze).

.

Praktische informatie bij bovenstaand voorbeeld programma

 • Toelating: niet openbaar en groepssamenstelling in overleg
 • Groep: 6 tot 10 deelnemers, werkzaam op directieniveau of vergelijkbaar
 • Begeleiding: Aukje van de Vorstenbosch en 1 á 2 assistenten
 • Duur: 5 lesdagen en ± 4 online bijeenkomsten
  • Lesdagen van 9.30u tot 18.00u, evt. uitloop
  • Online sessies 2 á 3 uur, planning in overleg
 • Data: in overleg (start in maart)
 • Richtprijs v.a. €3900,- per deelnemer. excl. btw
  • Inclusief lesmateriaal Business Energetics;
  • Inclusief voorbereidend lesmateriaal Energetisch Waarnemen;
  • Inclusief tussentijdse begeleiding rondom het lesmateriaal
  • Inclusief audio opname van de lesdagen en replays van de online bijeenkomsten.
  • Inclusief koffie, thee, lunch en huisgemaakte lekkernijen.
 • Locatie Anna Haen te Abcoude, Freeland Farm te Nigtevecht (of vergelijkbaar)
  .

Wat valt buiten het programma

Deze training biedt echt uitdagende lesstof. Enerzijds door het niveau van de deelnemers, anderzijds omdat we met real-life zakelijke thematieken werken. Het gaat snel, het heeft consequenties en het is een vol programma. Bovendien verandert je bewustzijn op meerdere lagen tegelijkertijd waardoor jijzelf ook een multidimensionale groei doormaakt. Om deze ambitie te realiseren is het lastig om óók groepsvorming en groepsprocessen onderdeel te laten zijn van de lesstof. Met andere woorden: er is assistentie maar wanneer jouw individuele (onbewuste) energie in beweging komt, is er nauwelijks ruimte om deze in te brengen in de groep en de groep te gebruiken als klankbord, dragende aanwezigheid of therapeutisch veld. Dat kan buiten de lesdagen opgepakt worden.

Ik ga er daarom vanuit dat alle deelnemers zichzelf al goed tot zeer goed kunnen dragen. Dat ze het verschil herkennen tussen weten, denken en voelen. Dat ze kunnen afstemmen op zichzelf en op een ander. Dat ze tot op zekere hoogte bekend zijn met hun eigen kwetsbare delen en op tijd kunnen aangeven dat ze hulp wensen of zichzelf even willen terugtrekken. Mocht je twijfelen, dan kun je altijd even overleggen.
.

Werkwijze & aandachtspunten

We wisselen theorie en praktijk af. We werken intensief met de vraagstukken van de deelnemers en elke vraag is welkom.
Om de lesdagen zo effectief mogelijk te gebruiken zijn er meerdere online bijeenkomsten. Tijdens deze online bijeenkomsten bereiden we lesdagen voor, valideren we ervaringen en bespreken we vragen.

Daarnaast dien je rekening te houden met:

 • Intervisie: Je werkt met elkaar waardoor een zekere vorm van intervisie zal ontstaan. Vertrouwelijke onderwerpen zullen aan bod komen. Denk daar vooraf goed over na, ook over evt. toestemming en geheimhouding.
 • Intensiteit: Je ontvangt theoretische voorbereiding en daarnaast zal ik vele suggesties voor verdieping aanreiken. Je kunt het daarmee zo intensief of behapbaar maken als past in je huidige schema. Na afloop van iedere lesdag vraag ik alle deelnemers ten minste één keer in subgroepen met elkaar te oefenen.
 • Individuele begeleiding: op verzoek is extra individuele begeleiding mogelijk om specifieke vraagstukken rondom Business Energetics te bespreken. Dit kan buiten de lesdagen ingepland worden.
 • Lichamelijke intensiteit: Energetisch Waarnemen gaat o.a. via je zenuwstelsel. Dat betekent dat je een vreemd soort vermoeidheid en ‘overprikkeling’ kunt ervaren na een lesdag. Houd daar de voorafgaande avond en na afloop rekening mee.

Over mij

Zie ook: Over Aukje van de Vorstenbosch

De ontdekking dat je intuïtie als een zintuig kunt trainen, is allesbepalend geweest voor de richting van mijn leven. Vanaf de eerste kennismaking kwam ik in een multidimensionaal ‘informatie’ gebied terecht dat ik tot die tijd niet expliciet herkende. De intense verwevenheid van de onzichtbare kant met de fysieke kant van ons bestaan, is onvoorstelbaar intelligent en schitterend. Ik raak daar nooit op uitgekeken.

Sindsdien heb ik zes jaar Astrologie gestudeerd bij Agnes Geveke, zes jaar Energetisch Waarnemen bij Margriet van Bentem, drie jaar ‘lichtcodes’ bij Chief Dancing Thunder, (collectief) trauma & healing bij o.a. Thomas Hübl, Gabor Maté, Irene Lyon en aanverwante onderwerpen bij minder publiek zichtbare leraren.

Uitgangspunten in mijn manier van werken, zijn o.a.:

 • Liefde is essentieel voor succes en de spirituele wereld is niet heiliger dan het aardse bestaan.
 • We zijn van nature allemaal intuïtief. Onze intuïtie biedt ons onvermoeibaar subtiele informatie aan over de realiteit en onszelf. Deze informatie kun je ontsluiten.
 • Energie volgt wetmatigheden en deze werken exact en onpersoonlijk. Het zijn patronen waarop je kunt rekenen.
 • Het is een persoonlijke keuze of je wel of niet in harmonie met deze onpersoonlijke wetmatigheden leeft en creëert.
 • Energie heeft een vorm of een kader nodig om in te bewegen, zoals een rivier een bedding nodig heeft. Zonder vorm kan energie niet ervaren worden en kan bewustzijn niet tot leven komen.
 • Intuïtie is de verhoogde of verruimde vorm van intellect en deze liggen in elkaars verlengde.
 • Instinct, of sensitiviteit, is de verhoogde of verruimde vorm van gevoeligheid en deze liggen in elkaars verlengde.
 • Alle wezenlijke groei begint met innerlijke validatie.
 • Ons vocabulaire voor energetisch waarnemen moet ontwikkelen en rijpen, net zoals onze fysieke, emotionele en mentale waarnemingen.
 • Binnen de energetische realiteit is een zekere ordening te onderscheiden; wijsheid, liefde, schoonheid en daadkracht. Allemaal belangrijk maar niet van gelijke aard en reikwijdte.

.

Jarenlang heb ik persoonlijke en zakelijke vraagstukken vanuit energetisch perspectief bekeken en vertaald in begrijpelijke metaforen, beelden en symbolen. Iedere ziel heeft een eigen pad te gaan, net als iedere organisatie en elk bedrijf. Na ruim 3000 readingen en meer dan 140 leerlingen, is mijn conclusie dat je niet werkelijk kunt verdwalen op aarde. Dat wil niet zeggen dat de weg makkelijk is of moet zijn, maar altijd de moeite waard! Deze ervaring deel ik graag onvoorwaardelijk en met de intentie bij te dragen aan kalmte, overzicht, integriteit, uithoudingsvermogen en moed.